martes, 11 de septiembre de 2012

Què saps realment de l'11 de Setembre?Saps el que es commemora realment el dia de la “Diada”? Sabies que en el bàndol per animar als barcelonins a resistir se'ls animava a “donar la seva sang per la llibertat de tota Espanya”? Sabies que va haver-hi catalans en tots dos bàndols del conflicte? Sabies que la llengua dels “botiflers” era el català i que els famosos “maulets” parlaven castellà? Sabies que un Terç castellà va estar defensant Barcelona contra el setge de les tropes felipistes fins al final aquest 11 de setembre de 1714? Sabies que el famós Decret de Nova Planta, tan denigrat pels nacionalistes, va comportar insospitats beneficis per a Catalunya?

El nacionalisme català, en el seu afany d'auto justificar-se recorrent a mites i burdes manipulacions de la història, a causa de la incapacitat de justificar el seu projecte sobre la base de la realitat històrica, va necessitar des dels seus orígens al segle XIX de buscar símbols d'aquesta suposada lluita ancestral de Catalunya per la seva “independència” contra la “tirania espanyola”. Un d'aquests símbols que més força té és, sens dubte, la derrota de Barcelona l'11 de setembre de 1714 en el context de la Guerra de Successió espanyola, la commemoració de la qual s'ha transformat avui dia en la festa nacional de Catalunya.

Segons la versió oficial de la història, explicada pel nacionalisme, aquesta va ser una guerra entre el “Estat opressor espanyol” encapçalat per Felip de Borbó, que va subjugar a la “ancestral nació catalana”, convertint-se així la derrota de l'11 de setembre en un símbol de tota la “llibertat perduda” que el separatisme pretén recuperar. Res més lluny de la realitat, doncs el concepte de “nació catalana” no sorgeix fins a ben entrat el segle XIX, i en aquella època hauria resultat bastant delirant. La Guerra de Successió va ser realment un conflicte entre les diferents potències europees pel control de la monarquia espanyola, la qual cosa al territori espanyol va derivar en una guerra civil entre partidaris dels dos pretendents al tron: Felip d'Anjou i l'Arxiduc Carles d'Àustria. Als propis territoris de la corona d'Aragó es va reproduir aquesta guerra civil, amb enfrontaments entre poblacions a favor d'un i un altre pretendent.

Podem deduir, doncs, que tota la imatgeria nacionalista-secessionista nascuda entorn de la mitificada data de  “l’ Onze de Setembre” no és més que una immensa mentida, una burda manipulació del nostre passat i la nostra realitat, com la resta de mites sobre els quals se sosté el simplista missatge nacionalista.

No et deixis enganyar per aquest nacionalisme separador que pretén robar-nos nostra història i la nostra identitat! Pensa per tu mateix!
.........................................................
 
¿Qué sabes realmente del  11 de Setiembre?
 
¿Sabes lo que se conmemora realmente el día de la “Díada”? ¿Sabías que en el bando para animar a los barceloneses a resistir se les animaba a “dar su sangre por la libertad de toda España”?  ¿Sabías que hubo catalanes en ambos bandos del conflicto? ¿Sabías que el idioma de los “botiflers” era el catalán y que los famosos “maulets” hablaban castellano? ¿Sabías que un Tercio castellano estuvo defendiendo Barcelona  contra el asedio de las tropas felipistas hasta el final ese 11 de setiembre de 1714? ¿Sabías que el famoso Decreto de Nueva Planta, tan denigrado por los nacionalistas, comportó insospechados beneficios para Cataluña?
El nacionalismo catalán, en su afán de auto justificarse recurriendo a mitos y burdas manipulaciones de la historia, debido a la incapacidad de justificar su proyecto en base a la realidad histórica, necesitó desde sus orígenes en el siglo XIX de buscar símbolos de esa supuesta lucha ancestral de Cataluña por su “independencia” contra la “tiranía española”. Uno de esos símbolos que más fuerza tiene es, sin duda, la derrota de Barcelona el 11 de septiembre de 1714 en el contexto de la Guerra de Sucesión española, cuya conmemoración se ha transformado hoy en día en nada menos que la fiesta nacional de Cataluña.
Según la versión oficial de la historia, contada por el nacionalismo, ésta fue una guerra entre el “Estado opresor español” encabezado por Felipe de Borbón, que subyugó a la “ancestral nación catalana”, convirtiéndose así la derrota del 11 de septiembre en un símbolo de toda la “libertad perdida” que el separatismo pretende recuperar. Nada más lejos de la realidad, pues el concepto de “nació catalana” no surge hasta bien entrado el siglo XIX, y en aquella época habría resultado bastante delirante. La Guerra de Sucesión fue realmente un conflicto entre las distintas potencias europeas por el control de la monarquía española, lo que en el territorio español derivó en una guerra civil entre partidarios de los dos pretendientes al trono: Felipe de Anjou y el Archiduque Carlos de Austria. En los propios territorios de la corona de Aragón se reprodujo esta guerra civil, con enfrentamientos entre poblaciones a favor de uno y otro pretendiente.
Podemos deducir, pues, que toda la imaginería nacionalista-secesionista nacida en torno a la mitificada fecha del “Onze de Setembre” no es más que una inmensa mentira, una burda manipulación de nuestro pasado y nuestra realidad, como el resto de mitos sobre los que se sostiene el simplista mensaje nacionalista.
¡No te dejes engañar por este nacionalismo separador que pretende robarnos nuestra historia y nuestra identidad! ¡Piensa por ti mismo!

No hay comentarios:

Publicar un comentario