martes, 11 de septiembre de 2012

La repugnant hipocresia del pamflet "Ara"


El diari “Ara”, aquest pamflet pro-casta ultra subvencionat per la Generalitat i que compta amb el suport econòmic de bona part de l'entramat mafiós de la podrida burgesia catalana, el títol del qual es remunta a un vell pamflet clandestí d' ERC de començaments del segle passat, no cedeix en la seva reprovable contaminació informativa per avivar l'odi hispanòfob del bestiar votant dels partits de la Casta catalana, fent gala de la més menyspreable hipocresia que hom pot arribar a imaginar.

La seva última “perla” consisteix en aquest article en el qual acusen a afeccionats espanyols de xiular l'himne xinès durant un partit de futbol, amb el res dissimulat objectiu de perpetuar l'estereotip, tan difós entre els joves (i no tan joves) incults independentistes que l'espanyol és algú “grosser”, “groller”, “maleducat”, etc.

La seva falta de vergonya és doble perquè, en primer lloc, l'autor de la “notícia” menteix descaradament, doncs en el video que ells mateixos enllacen no se sent esbronc algun, ni xiulets, ni insults, ni “puta Xina” ni res similar...res a part d'un lleuger augment de la cridadissa al començament de l'himne, el normal en qualsevol partit de futbol. Així doncs, podem deduir que aquests intoxicadors professionals ens estan mentint descaradament en nom de la seva ideologia, res nou, coneixent-los.

D'altra banda, el que encara ens sembla més greu, és la terrible hipocresia de pretendre atacar a tots els espanyols sobre la base d'unes suposades xiulades que ni tan sols van tenir lloc, quan aquests mateixos mitjans són els que no diuen res o fins i tot, pitjor, encoratgen espectacles tan vergonyosos com la xiulada massiva a l'himne espanyol en cada final de la Copa del Rei, costum que cada vegada s'està estenent a més esdeveniments esportius, i que deixa una imatge de Catalunya i del respecte i educació dels catalans realment lamentable.

.............................

La repugnante hipocresía del panfleto “Ara”

 
El diario “Ara”, ese panfleto castuzo ultra subvencionado por la Generalitat y que cuenta con el apoyo económico de buena parte del entramado mafioso de la podrida burguesía catalana, cuyo título se remonta a un viejo panfleto clandestino de ERC de comienzos del siglo pasado, no cede en su reprobable contaminación informativa para avivar el odio hispanófobo de la borregada votante de los partidos castuzos catalanes, haciendo gala de la más despreciable hipocresía que uno puede llegar a imaginar.
Su última “perla” consiste en este artículo  en el que acusan a aficionados españoles de pitar el himno chino durante un partido de futbol, con el nada disimilado objetivo de perpetuar el estereotipo, tan difundido entre los jóvenes (y no tan jóvenes) imberbes independentistas de que el español es alguien “zafio”, “soez”, “barriobajero”, etc.
Su desvergüenza es doble porque, en primer lugar, el autor de la “noticia” miente descaradamente, pues en el video que ellos mismos enlazan no se oye abucheo alguno, ni silbatos, ni insultos, ni “puta china” ni nada similar…nada a parte de un ligero aumento del vocerío al comienzo del himno, lo normal en cualquier partido de futbol. Así pues, podemos deducir que estos intoxicadores profesionales nos están mintiendo descaradamente en nombre de su ideología, nada nuevo, conociéndolos.
Por otro lado, lo que aún nos parece más grave, es la terrible hipocresía de pretender atacar a todos los españoles en base a unos supuestos silbidos que ni siquiera tuvieron lugar, cuando estos mismos medios son los que no dicen nada o incluso, peor, alientan espectáculos tan bochornosos como la pitada masiva al himno español en cada final de la Copa del Rey, costumbre que cada vez se está extendiendo a más eventos deportivos, y que deja una imagen de Cataluña y del respeto y educación de los catalanes realmente lamentable.

No hay comentarios:

Publicar un comentario