martes, 11 de septiembre de 2012

La Generalitat destinarà 339 milions d'euros a Televisió de Catalunya


El projecte de Pressupostos presentat pel Govern per a l'exercici 2012 preveu una partida de 385 milions d'euros als mitjans de comunicació per “impulsar el sector” i “fomentar la funció social, territorial i l'ús del català”, així com “la viabilitat i consolidació de les empreses del sector”.

Una altra de les prioritats en aquesta partida és “racionalitzar i millorar l'ús de l'espai radioelèctric i de televisió per garantir la llibertat d'expressió i el pluralisme”.

D'altra banda, la retallada de la CCMA per 2012 serà del 14,5%, una reducció molt per sobre del 0,7% del global dels comptes que ha presentat el conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell.

Segons els comptes que Convergència i Unió (CiU) espera que siguin aprovats pel Parlament, el pressupost consolidat del grup corporatiu de la CCMA per 2012 tindrà un import de 386 milions d'euros, 65 menys que els pressupostats pel 2011.

En aquest sentit, Televisió de Catalunya sofrirà una retallada de gairebé el 13%, i disposarà un pressupost de prop de 339 milions. Catalunya Ràdio també caurà gairebé un 12% per a una dotació de 44 milions.

Quant a les despeses, els relatius a les despeses de béns i serveis, dotades amb 160 milions, i les de les remuneracions de personal, amb 150 milions d'euros, aquestes es reduiran en un 20% i gairebé un 10 per cent , respectivament, en 2012.
 
 
....................................
 

La Generalitat destina 385 millones a medios de comunicación

 
El proyecto de Presupuestos presentado por el Govern para el ejercicio 2012 prevé una partida de 385 millones de euros a los medios de comunicación para "impulsar el sector" y "fomentar la función social, territorial y el uso del catalán", así como "la viabilidad y consolidación de las empresas del sector". 

Otra de las prioridades en esta partida es "racionalizar y mejorar el uso del espacio radioeléctrico y de televisión para garantizar la libertad de expresión y el pluralismo". 

Por otro lado, el recorte de la CCMA para 2012 será del 14,5%, una reducción muy por encima del 0,7% del global de las cuentas que ha presentado el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell. 

Según las cuentas que Convergència i Unió (CiU) espera que sean aprobados por el Parlament, el presupuesto consolidado del grupo corporativo de la CCMA para 2012 tendrá un importe de 386 millones de euros, 65 menos que los presupuestados para el 2011. 

En este sentido, Televisió de Catalunya sufrirá un recorte de casi el 13%, y dispondrá un presupuesto de cerca de 339 millones. Catalunya Ràdio también caerá casi un 12% para una dotación de 44 millones. 

En cuanto a los gastos, los relativos a los gastos de bienes y servicios, dotadas con 160 millones, y las de las remuneraciones de personal, con 150 millones de euros, éstas se reducirán en un 20% y casi un 10 por ciento , respectivamente, en 2012.
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario