viernes, 28 de septiembre de 2012

El català i aranès en les ones reben 500.000 euros en subvencions


La Generalitat de Catalunya continua la seva “construcció nacional” amb els diners de tots. Després de les televisions privades, a les quals se'ls va donar més de 650.000 euros, ara el torn és a les ràdios privades. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica que aquests diners corresponents a 2011 ha estat donat pel Departament de Presidència, que depèn d'Artur Mas.

Com no el Grup Godó torna a ser el més subvencionat en portar-se el 60% de totes les subvencions amb RAC 105, l'import ha estat de 309.315 euros, per a la mateixa finalitat que Radio Olot, que només s'ha quedat amb el 10% que s'ha portat la ràdio de música. Per la seva banda, la també musical FlaixBac es porta 150.000 euros.

Radio Olot va rebre per a una aliança entre empreses del sector de la cultura i els mitjans de comunicació 3.100 euros

Així, en 2011 i per a ràdios que transmetin en aranès i català, el Govern d'Artur Mes va concedir a Propera FM el no-res menyspreable xifra de 22.785 euros, per a la millora substancial en la digitalització, adaptació d'infraestructures a la tecnologia digital i multimèdia.

GUM FM rep per a una aliança entre empreses del sector de la cultura i dels mitjans de comunicació 4.000 euros.

El 9 FM, per a millora substancial en la digitalització, adaptació d'infraestructures a la tecnologia digital i multimèdia, es porta 4.500 euros.


.................................


La Generalidad de Cataluña continúa su “construcción nacional” con el dinero de todos. Tras las televisiones privadas, a las que se les dio más de 650.000 euros, ahora el turno es a las radios privadas. El Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña publica que este dinero correspondiente a 2011 ha sido dado por el Departamento de Presidencia, que depende de Artur Mas.
Como no el Grupo Godó vuelve a ser el más subvencionado al llevarse el 60% de todas las subvenciones con RAC 105, el importe ha sido de 309.315 euros, para la misma finalidad que Radio Olot, que sólo se ha quedado con el 10% que se ha llevado la radio de música. Por su parte, la también musical FlaixBac se lleva 150.000 euros.
Radio Olot recibió para una alianza entre empresas del sector de la cultura y los medios de comunicación 3.100 euros
Así, en 2011 y para radios que transmitan en aranés y catalán, el Gobierno de Artur Mas concedió a Próxima FM la nada desdeñable cifra de 22.785 euros, para la mejora sustancial en la digitalización, adaptación de infraestructuras a la tecnología digital y multimedia.
GUM FM recube para una alianza entre empresas del sector de la cultura y de los medios de comunicación 4.000 euros.
El 9 FM, para mejora sustancial en la digitalización, adaptación de infraestructuras a la tecnología digital y multimedia, se lleva 4.500 euros.

No hay comentarios:

Publicar un comentario