viernes, 28 de septiembre de 2012

12 d'Octubre: Manifestació a Plaça Catalunya. No hi faltis!

Si estàs fart de que la Casta parasitaria de la Bandoleritat et robi impunement per a malversar els nostres diners en corrupteles com el Cas Palau per a després dir que "es que Madrit ens roba".

Si estàs fart de que uns quants il·luminats sembrin l'odi per als seus interessos partidistes posant en perill la convivència entre tots els catalans i espanyols.

Si estàs fart de que manipulin la nostra historia per als seus interessos.

Si estàs fart d'un govern que no governa per a tu

....

AQUESTA ÉS LA TEVA MANIFESTACIÓ!!NO HI FALTIS, T'ESPEREM!

Les empreses propietàries dels diaris catalans editats en paper es reparteixen 2 milions d'euros en subvencions

Si fa uns dies advertíem de les subvencions concedides per la Generalitat de Catalunya a les edicions electròniques dels diaris catalans i la premsa digital, avui Artur Mas ens sorprèn amb una altra vessa d'ajudes econòmiques als periòdics de paper.

En total s'han repartit pràcticament 2 milions d'euros (1.954.000), repartits en 18 subvencions per abastar l'ampli ventall d'empreses editores de diaris en paper que tenen la seva seu en la comunitat autònoma catalana.

Com podia suposar-se, l'espoli més engruixat correspon a La Vanguardia, que s'embutxaca 715.700 euros per finançar l'edició en català del periòdic. A continuació apareix una subvenció de 303.750 euros per facilitar la unió de les capçaleres El Punt i Avui. Per la seva banda El Periódico de Catalunya rep 294.277 euros per a "la integració de redaccions d'El Periódico de Catalunya mitjançant un gestor de continguts global", mentre que l'entitat responsable del diari Llaura rep una altra engruixada subvenció per import de 283.000 euros que serviran per finançar el desenvolupament del "projecte Llaura Més de diversificació, optimització i augment de l'impacte territorial del diari".

La resta dels fons destinats a subvencionar a la premsa catalana es reparteix entre publicacions minoritàries, destacant el cas del periòdic esportiu "Mundo Deportivo", premiat amb 100.000 euros per a "l'edició dels suplements en llengua catalana Futbol Català i Catalunya Esportiva".


..........................

Las empresas propietarias de los diarios catalanes editados en papel se reparten 2 millones de euros en subvenciones.

Si hace unos días dábamos cuenta de las subvenciones concedidas por la Generalidad de Cataluña a las ediciones electrónicas de los diarios catalanes y la prensa digital, hoy Artur Mas nos sorprende con otra derrama de ayudas económicas a los periódicos de papel.
En total se han repartido prácticamente 2 millones de euros (1.954.000), repartidos en 18 subvenciones para abarcar el amplio abanico de empresas editoras de diarios en papel que tienen su sede en la comunidad autónoma catalana.
Como podía suponerse, el trinque más abultado corresponde a La Vanguardia, que se embolsa 715.700 euros para financiar la edición en catalán del periódico. A continuación aparece una subvención de 303.750 euros para facilitar la unión de las cabeceras El Punt y Avui. Por su parte El Periódico de Cataluña recibe 294.277 euros para "la integración de redacciones de El Periódico de Catalunya mediante un gestor de contenidos global", mientras que la entidad responsable del diario Ara recibe otra abultada subvención por importe de 283.000 euros que servirán para financiar el desarrollo del "proyecto Ara Més de diversificación, optimización y aumento del impacto territorial del diario".
El resto de los fondos destinados a subvencionar a la prensa catalana se reparte entre publicaciones minoritarias, destacando el caso del periódico deportivo "Mundo Deportivo", premiado con 100.000 euros para "la edición de los suplementos en lengua catalana Futbol Català y Catalunya Esportiva".


 


El català i aranès en les ones reben 500.000 euros en subvencions


La Generalitat de Catalunya continua la seva “construcció nacional” amb els diners de tots. Després de les televisions privades, a les quals se'ls va donar més de 650.000 euros, ara el torn és a les ràdios privades. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica que aquests diners corresponents a 2011 ha estat donat pel Departament de Presidència, que depèn d'Artur Mas.

Com no el Grup Godó torna a ser el més subvencionat en portar-se el 60% de totes les subvencions amb RAC 105, l'import ha estat de 309.315 euros, per a la mateixa finalitat que Radio Olot, que només s'ha quedat amb el 10% que s'ha portat la ràdio de música. Per la seva banda, la també musical FlaixBac es porta 150.000 euros.

Radio Olot va rebre per a una aliança entre empreses del sector de la cultura i els mitjans de comunicació 3.100 euros

Així, en 2011 i per a ràdios que transmetin en aranès i català, el Govern d'Artur Mes va concedir a Propera FM el no-res menyspreable xifra de 22.785 euros, per a la millora substancial en la digitalització, adaptació d'infraestructures a la tecnologia digital i multimèdia.

GUM FM rep per a una aliança entre empreses del sector de la cultura i dels mitjans de comunicació 4.000 euros.

El 9 FM, per a millora substancial en la digitalització, adaptació d'infraestructures a la tecnologia digital i multimèdia, es porta 4.500 euros.


.................................


La Generalidad de Cataluña continúa su “construcción nacional” con el dinero de todos. Tras las televisiones privadas, a las que se les dio más de 650.000 euros, ahora el turno es a las radios privadas. El Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña publica que este dinero correspondiente a 2011 ha sido dado por el Departamento de Presidencia, que depende de Artur Mas.
Como no el Grupo Godó vuelve a ser el más subvencionado al llevarse el 60% de todas las subvenciones con RAC 105, el importe ha sido de 309.315 euros, para la misma finalidad que Radio Olot, que sólo se ha quedado con el 10% que se ha llevado la radio de música. Por su parte, la también musical FlaixBac se lleva 150.000 euros.
Radio Olot recibió para una alianza entre empresas del sector de la cultura y los medios de comunicación 3.100 euros
Así, en 2011 y para radios que transmitan en aranés y catalán, el Gobierno de Artur Mas concedió a Próxima FM la nada desdeñable cifra de 22.785 euros, para la mejora sustancial en la digitalización, adaptación de infraestructuras a la tecnología digital y multimedia.
GUM FM recube para una alianza entre empresas del sector de la cultura y de los medios de comunicación 4.000 euros.
El 9 FM, para mejora sustancial en la digitalización, adaptación de infraestructuras a la tecnología digital y multimedia, se lleva 4.500 euros.

La Bandoleritat gastarà 1'12 milions d'Euros més per promocionar el català en països com el Marroc, Japó i Guinea EcuatorialNi la profunda crisi econòmica que patim, ni les dràstiques retallades aplicades en sanitat, educació i en els sous dels empleats públics, ni la pèssima dada del dèficit -la xifra del qual ha triplicat el límit establert per 2011- són arguments suficients per frenar el malbaratament de recursos en política identitària que exhibeix el Govern autonòmic presidit per Artur Mas.

Si la setmana passada coneixíem la convocatòria d'un nou paquet de subvencions a les ‘comunitats catalanes de l'exterior’ per a ‘activitats de promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana, ajudes socials, despeses de reforma i rehabilitació de seus i funcionament ordinari’, aquest dimarts s'ha fet pública la quantia total que la Generalitat preveu destinar a aquesta partida durant 2012: en principi, 1.125.000 euros.

La xifra total podria augmentar al llarg de l'any
En 2011 la partida de subvencions inicialment prevista per a aquestes entitats ascendia a 700.000 euros, però a l'octubre passat va ser ampliada fins a 1.405.000 euros, la qual cosa fa suposar que aquest any podria ocórrer el mateix i la xifra final podria ser encara major de l'aprovat aquest dimarts.

Fa anys que la Generalitat atorga aquest tipus d'ajudes. Actualment depenen del departament de la Presidència, però durant l'època del tripartit estaven adscrites a la Vicepresidència autonòmica, en mans de Josep-Lluís Carod-Rovira. En 2010, per exemple, va destinar una mica més de mig milió d'euros únicament a les activitats extraordinàries i la rehabilitació dels locals d'aquestes associacions.

Durant aquest període, era habitual incloure a aquestes entitats entre les destinacions possibles de les beques que atorgava als estudiants per promoure el català a l'estranger. Això sí, el requisit imprescindible per optar a elles era acreditar un nivell C de català -el segon més alt dels cinc nivells existents-, mentre que bastava amb ‘tenir coneixement de la llengua o d'alguna de les llengües oficials del país de destinació’.

Un entramat d'entitats paral·lel a les ambaixades de la Generalitat
Les ‘comunitats catalanes de l'exterior’ són una sort de cases regionals, casals, o, simplement, grups de catalans, que viuen fora de Catalunya i que la Generalitat reconeix com a tals. Aquesta qualificació els permet rebre diverses ajudes -principalment econòmiques- per part de l'Executiu autonòmic a canvi de fomentar la cultura i la llengua catalanes en aquests països. Són entitats de caràcter privat -independents de la desproporcionada estructura autonòmica a l'estranger- i, actualment, la Generalitat reconeix a unes 125.

La majoria d'aquestes ‘comunitats’ es troben a Iberoamèrica i a Europa, però també hi ha algunes a Austràlia, Canadà, Estats Units, Guinea Equatorial, Japó, el Marroc, Xina, i, fins i tot, en la resta d'Espanya. Curiosament, diverses d'aquestes entitats fan referència en el seu nom als ‘Països Catalans’, una denominació reivindicada pels nacionalistes que engloba a Catalunya, la Comunitat Valenciana, les Illes Balears, Andorra, la regió francesa del Rosselló, la Franja d'Aragó, la comarca del Carche (Múrcia) i la ciutat de L'Alguer (a Sardenya, Itàlia). Algunes d'aquestes cases regionals s'han encarregat de reproduir els referends independentistes que s'han celebrat a Catalunya en els últims anys.


.................................


La Generalidad gastará 1,12 millones de euros más para promocionar el catalán en países como Marruecos, Japón y… Guinea Ecuatorial

 

 


Ni la profunda crisis económica que padecemos, ni los drásticos recortes aplicados en sanidad, educación y en los sueldos de los empleados públicos, ni el pésimo dato del déficit -cuya cifra ha triplicado el límite establecido para 2011- son argumentos suficientes para frenar el derroche de recursos en política identitaria que exhibe el Gobierno autonómico presidido por Artur Mas.

Si la semana pasada conocíamos la convocatoria de un nuevo paquete de subvenciones a las ‘comunidades catalanas del exterior’ para ‘actividades de promoción y difusión de la cultura y la lengua catalana[s], ayudas sociales, gastos de reforma y rehabilitación de sedes y funcionamiento ordinario’, este martes se ha hecho pública la cuantía total que la Generalidad prevé destinar a esta partida durante 2012: en principio, 1.125.000 euros.
La cifra total podría aumentar a lo largo del año

En 2011 la partida de subvenciones inicialmente prevista para estas entidades ascendía a 700.000 euros, pero en octubre pasado fue ampliada hasta 1.405.000 euros, lo que hace suponer que este año podría ocurrir lo mismo y la cifra final podría ser aún mayor de lo aprobado este martes.

Hace años que la Generalidad otorga este tipo de ayudas. Actualmente dependen del departamento de la Presidencia, pero durante la época del tripartito estaban adscritas a la Vicepresidencia autonómica, en manos de Josep-Lluís Carod-Rovira. En 2010, por ejemplo, destinó algo más de medio millón de euros únicamente a las actividades extraordinarias y la rehabilitación de los locales de estas asociaciones.

Durante ese período, era habitual incluir a estas entidades entre los destinos posibles de las becas que otorgaba a los estudiantes para promover el catalán en el extranjero. Eso sí, el requisito imprescindible para optar a ellas era acreditar un nivel C de catalán -el segundo más alto de los cinco niveles existentes-, mientras que bastaba con ‘tener conocimiento de la lengua o de alguna de las lenguas oficiales del país de destino’.

Un entramado de entidades paralelo a las embajadas de la Generalidad
Las ‘comunidades catalanas del exterior’ son una suerte de casas regiona
les, casales, o, simplemente, grupos de catalanes, que viven fuera de Cataluña y que la Generalidad reconoce como tales. Esta calificación les permite recibir diversas ayudas -principalmente económicas- por parte del Ejecutivo autonómico a cambio de fomentar la cultura y la lengua catalanas en esos países. Son entidades de carácter privado -independientes de la desproporcionada estructura autonómica en el extranjero- y, actualmente, la Generalidad reconoce a unas 125.

La mayoría de estas ‘comunidades’ se encuentran en Iberoamérica y en Europa, pero también hay algunas en Australia, Canadá, Estados Unidos, Guinea Ecuatorial, Japón, Marruecos, China, e, incluso, en el resto de España. Curiosamente, varias de estas entidades hacen referencia en su nombre a los ‘Países Catalanes’, una denominación reivindicada por los nacionalistas que engloba a Cataluña, la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, Andorra, la región francesa del Rosellón, la Franja de Aragón, la comarca del Carche (Murcia) y la ciudad de Alguer (en Cerdeña, Italia). Algunas de estas casas regionales se han encargado de reproducir los referendos independentistas que se han celebrado en Cataluña en los últimos años.

La Generalitat paga 5 milions anuals per la seu de Benestar Social, malgrat tenir un gratacel buit des de 2006Després de més d'un any de mandat, l'actual Executiu autonòmic ‘descobreix’ la situació i anuncia el trasllat de les oficines a la finca de 21 plantes, que encara està per estrenar.

El conseller de Benestar Social i Família de la Generalitat, Josep Lluís Cleries (CiU), ha anunciat aquest dijous el trasllat de la seu central del departament des de la seva actual ubicació, en el Palau del Mar de Barcelona, al passeig Taulat, al costat del Fórum. S'estima que l'operació durarà al voltant d'un any.

D'aquesta forma, la Conselleria s'estalviarà més de cinc milions d'euros anuals, ja que el lloguer que s'abona a la seu actual ascendeix a 430.000 euros al mes, mentre que el nou edifici és propietat de la Generalitat. Sorprenentment, la nova finca, valorada en 65 milions d'euros, ha estat sense ocupar des de 2006, any en què va ser adquirida pel Govern autonòmic.

Estaven estudiant construir una nova seu de més de 50 milions d'euros

“El trasllat reflecteix la voluntat d'adoptar mesures d'austeritat, optimitzar al màxim els recursos disponibles i els espais buits, millorant així la situació financera de la nostra administració. Després de comprovar que l'edifici compleix els requisits exigibles per acollir amb comoditat als 700 treballadors, el trasllat és una decisió lògica”, ha assenyalat Cleries.

La finca que acollirà les oficines de la Conselleria de Benestar Social i Família té 10.200 metres quadrats útils distribuïts en 21 plantes, va ser construída en 2004 però encara no ha estat estrenada. Cleries s'ha mostrat “sorprès” que el tripartit no hagués utilitzat aquestes instal·lacions per reduir el nombre d'oficines llogades que té la Generalitat.

No obstant això, l'actual Executiu autonòmic ha trigat més d'un any en percatarse d'aquesta situació. De fet, havia estat sopessant la possibilitat de construir una nova seu en les antigues Cotxeres Borbó, amb un cost superior als 50 milions d'euros.


..............................

La Generalidad paga 5 millones anuales por la sede de Bienestar Social, pese a tener un rascacielos vacío desde 2006

Tras más de un año de mandato, el actual Ejecutivo autonómico ‘descubre’ la situación y anuncia el traslado de las oficinas a la finca de 21 plantas, que todavía está por estrenar.

El consejero de Bienestar Social y Familia de la Generalidad, Josep Lluís Cleries (CiU), ha anunciado este jueves el traslado de la sede central del departamento desde su actual ubicación, en el Palacio del Mar de Barcelona, al paseo Taulat, junto al Fórum. Se estima que la operación durará alrededor de un año.
De esta forma, la Consejería se ahorrará más de cinco millones de euros anuales, puesto que el alquiler que se abona en la sede actual asciende a 430.000 euros al mes, mientras que el nuevo edificio es propiedad de la Generalidad. Sorprendentemente, la nueva finca, valorada en 65 millones de euros, ha estado sin ocupar desde 2006, año en que fue adquirida por el Gobierno autonómico.
Estaban estudiando construir una nueva sede de más de 50 millones de euros

“El traslado refleja la voluntad de adoptar medidas de austeridad, optimizar al máximo los recursos disponibles y los espacios vacíos, mejorando así la situación financiera de nuestra administración. Después de comprobar que el edificio cumple los requisitos exigibles para acoger con comodidad a los 700 trabajadores, el traslado es una decisión lógica”, ha señalado Cleries.
La finca que acogerá las oficinas de la Consejería de Bienestar Social y Familia tiene 10.200 metros cuadrados útiles distribuidos en 21 plantas, fue construída en 2004 pero todavía no ha sido estrenada. Cleries se ha mostrado “sorprendido” de que el tripartito no hubiese utilizado estas instalaciones para reducir el número de oficinas alquiladas que tiene la Generalidad.
Sin embargo, el actual Ejecutivo autonómico ha tardado más de un año en percatarse de esta situación. De hecho, había estado barajando la posibilidad de construir una nueva sede en las antiguas Cocheras Borbón, con un coste superior a los 50 millones de euros.

jueves, 27 de septiembre de 2012

Els mártirs de l'11 de Setembre, últims defensors de l'Espanya tradicional

A continuació reproduím aquesta conferència de Jordi Garriga, en la qual desmonta molts dels mites pseudohistòrics prefabricats pel separatisme, i demostra que, lluny de la versió manipulada que pretén mostrar l'11 de Setembre com una "invasió de Catalunya" per part d'Espanya, els defensors de Barcelona durant aquella trágica jornada no defensaben cap idea secesionista, sino que eren uns auténtics "patriotes espanyols", defensor de la monarquía tradicional hispánica.

"CONFERENCIA EN LA SEDE DEL MSR DE BARCELONA, EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2010, a cargo de Jordi Garriga
(las partes en catalán del original han sido traducidas, excepto el Manifiesto final)
Buenas tardes a todos. Bien, cuando hablamos del once de septiembre, a los que no somos catalanistas, separatistas, nos viene a la mente la imagen de la estatua de Rafael de Casanova, de las ofrendas de los partidos políticos y las asociaciones, de la música de los “segadors”, de los gritos de “Puta España”, “independencia”, etc. Y parece ser que aquel once de septiembre de 1714, Cataluña hubiese dejado de ser independiente, y que España la hubiera invadido …
Os quiero demostrar que no sólo España no invadió Cataluña, como si ésta fuera algo aparte, sino que los defensores de Barcelona fueron los últimos representantes genuinos de la España tradicional, y unos verdaderos patriotas españoles …
Empecemos por el principio, ya que cada nación tiene su propia historia y no podemos analizar igual nuestra situación, resultado de una larga historia, como la de otros países: había una vez un Imperio milenario que se hundió. Cuando Roma cayó, en la Europa occidental, las tribus germánicas se establecieron en varios territorios. En la península ibérica llegaron después de un largo viaje los visigodos, los godos occidentales, que provenían del sur de Suecia. Ocuparon, administrativamente pero no con población, la mayor parte de la península. Su monarquía era electiva, es decir, que los reyes no eran escogidos entre los hijos del rey anterior, sino que eran escogidos entre las familias nobles … imaginad que supuso eso: los asesinatos de aspirantes a la corona, las conspiraciones, la corrupción estaban a la orden del día. Por eso era tan larga la famosa “lista de los reyes godos”. Sólo el hecho de estar aislados en una península evitó que durante doscientos años pudieran caer en manos de cualquier invasor un poco organizado … hasta que, claro, del sur llegó un ejército poderoso: los musulmanes vinieron dispuestos a extender el dominio del islam, y en menos de 8 años sometieron casi toda la península, llegando al reino de los francos donde pudieron ser detenidos.
Inmediatamente, los francos lograron establecer al sur de los Pirineos una zona de seguridad, una marca fronteriza, que se llamó “Marca Hispánica”. Allí se establecieron los visigodos huidos, y empezaron a crear las primeras unidades políticas: Navarra, Aragón y los condados catalanes. En la franja cantábrica se creó el reino de Asturias, independiente del Imperio franco. A partir de aquí comienza la llamada “Reconquista”, que durará 8 siglos, y que enfrentará no sólo a musulmanes contra cristianos, sino también a cristianos contra cristianos, musulmanes contra musulmanes, verá alianzas entre reinos cristianos y musulmanes contra otros, aparición y desaparición de reinos, taifas, etc. Una cosa tenéis que ver claramente: no se puede hablar de países, porque esta palabra no tiene significado político ni de conciencia. Esto es muy importante y a tener en cuenta.
Al final de la llamada “Reconquista”, en el siglo XV, sólo queda el pequeño reino de Granada como reducto musulmán. En la península hay cuatro reinos cristianos que conviven y a veces se pelean: Portugal, Castilla, Navarra y Aragón.
Las monarquías castellana y aragonesa se ​​unieron en 1469. Esta unión fue celebrada tanto en Castilla como en Aragón. Y de hecho, en la península ya existía un sentimiento de unión a nivel popular. Por ejemplo, en el puerto de Barcelona había un intenso comercio de transportistas vascos y andaluces, donde llegaba trigo de Andalucía cuando había escasez. Los Consejeros de la ciudad de Barcelona encabezaban cartas a las autoridades de Sevilla, con la frase: “ahora que todos somos hermanos”, y en Cataluña enviaban cartas el rey Fernando llamándolo “Rey de España”.
La diferencia entre esa realidad y la situación política, es que la unificación monárquica no representó una unificación administrativa o lingüística. No era tan fácil barrer 8 siglos de diferencias, y menos entre familias nobles que no estaban dispuestas a renunciar a sus privilegios. Por ejemplo, en el año 1479, las Cortes de Castilla discutieron si los reyes Fernando e Isabel tenían que decirse simplemente “reyes e señores de España” o bien llevar todos sus títulos. ¡Y se impuso la tesis de que tenían que llevarlos todos! Así, eran: “Rey y reina de Castilla, de León, de Aragón, de Sicilia, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia , de Jaén, del Algarve, de Algeciras, de Gibraltar; conde y condesa de Barcelona, ​​señores de Vizcaya y de Molina, Duques de Atenas y de Neopatria, conde y condesa de Rosellón y de Cerdaña, y Marqueses de Oristán y de Gosiano”. Estos títulos se ampliarán en 1492 con el de reyes de Granada, y después con los relacionados con América. De momento, podemos ver que Cataluña, como entidad política, no existe.
En España, ya a partir de ese momento, la entidad política más importante es Castilla: por territorio, por población, y sobre todo por cohesión administrativa. ¿Os acordáis de aquel al que llaman el bon rei en Jaume? Pues Jaime I no era patriota catalán, del mismo modo que ningún monarca castellano fue un patriota de Castilla: el hecho nacional tal como lo conocemos ahora no existía en su mentalidad: el rey mandaba porque Dios nuestro señor la había puesto allí, y se dedicaba a adminstrar sus posesiones como lo que eran: una gran finca llena de gente. Con esta mentalidad se explica que hacia el fin de su reinado dividiera a la Corona de Aragón en cuatro Estados con leyes y moneda propias, con la intención de que los heredasen sus hijos: Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca. Un apunte: Jaime era el suegro de Alfonso X el Sabio, y además, entre sus títulos, ninguno se refería a “Cataluña”: era rey de Aragón, Valencia y Mallorca, Conde de Barcelona y Señor de Montpellier. Es natural que ante esta división interna, los castellanos fueran la fuerza preponderante en la península: todos los actos tienen consecuencias …
Los reyes católicos unen su monarquía con la poderosa Casa de Austria, y su nieto será el famoso Carlos I de España y V de Alemania. El cual será el emperador del occidente europeo. España se convertirá en una superpotencia de la época. Una época que será netamente europea, de dominio y extensión de los países europeos por todo el mundo, y naturalmente esto hará que estén constantemente en guerra unos contra otros: aquellas serán “guerras mundiales”.
Y ahora llegamos al siglo XVII, siglo en el que España y Francia, o mejor dicho, el siglo en que los Austrias y los Borbones luchan por la primacía en el continente. Aquí ya se inicia el camino hacia la tragedia del once de septiembre … Francia quería integrar los territorios de su alrededor, que pertenecían a España: el Rosellón, Flandes, el Franco Condado, así como los ducados independientes de Lorena y Saboya, amigos de España. La excusa era que habían formado parte de la Galia … nuevamente, una excusa histórica para justificar un imperialismo.
En el año 1618 comenzó la llamada “Guerra de los Treinta años” entre Francia y la Casa de Habsburgo (Austria y España). En 1635 Francia declara la guerra a España y en aquella lucha, hasta el año 1640, en el bando español se producirán desavenencias y varios incidentes en Cataluña entre el poder real, la Diputación, el Consejo Municipal de Barcelona y el pueblo, tales como: los disturbios ocasionados por los soldados de Castilla (castellanos la mayoría, pero también había aragoneses, irlandeses, flamencos y napolitanos), la negativa de las autoridades catalanas a pagar y mantener tropas propias, el problema del alojamiento de los soldados, la crisis económica y la agitación social. Hechos que desembocaron en la llamada revuelta catalana de 1640.
El detonante de los disturbios conocidos cómo “La guerra de los segadores”, fué la represalia, adoptada por una rebelión, contra la población de Santa Coloma de Farners, ordenada por el Virrey de Cataluña y que degeneró en el saqueo e incendio de todas las casas y de las del vecino pueblo de Riudarenes (provincia de Gerona). Y este es el tema de la canción que ahora es el himno nacional de Cataluña, del que hablaremos más adelante …
Hasta entonces la rebelión estaba localizada, en aquel momento se generalizó, ayudada también, por la excomunión decretada por el Obispo de Gerona Fray Gregorio Parcero, contra el Tercio de Leonardo de Moles, ejecutor de la acción represiva. Desde ese instante los amotinados le dieron a la revuelta un carácter de “guerra santa”. La extracción social de los sublevados era muy baja; campesinos empobrecidos, delincuentes, burgueses venidos a menos y antisociales en general. Se dedicaron principalmente a atacar a realistas y gente rica.
El dia 7 de junio, de 1640, se celebraba la festividad de Corpus Christi y era tradición que los segadores de las comarcas viniesen a Barcelona a pasar el dia. En esa ocasión aproxima­damente medio millar de falsos segadores, insurgentes disfrazados, entraron con los auténti­cos y procedieron a saquear e incendiar las posesiones de autoridades realistas y funciona­rios, siguiendo después con su asesinato. Asaltaron las cárceles y liberaron a todos los presos ante la pasividad de la población.
Los dirigentes del llamado “Corpus de sangre” eran criminales y no segadores. Ningún segador llevaba hoz, en contra de la iconografía catalanista, porque era un dia de fiesta y ninguno participó en los incidentes.
Estos hechos, descritos de forma muy resumida, llevaron a la Guerra de Secesión (1640-1653).
Las relaciones entre la monarquía y las autoridades catalanas se habían agriado considerablemente. La Diputación, a cuya cabeza estaba Pau Claris y otros secesionistas, estableció contactos con agentes de Richelieu para elaborar un plan, que consistía en crear una repúbli­ca catalana bajo la protección francesa y con Luis XIII de Francia cómo Conde de Barcelo­na.
Las consecuencias, de la Guerra de Secesión, fueron la definitiva anexión del Rosellón para Francia y el derrumbe económico de Cataluña. Pero también se logró la reconciliación, con la amnistía general para todos los delitos cometidos desde 1640 y con la conservación de las constituciones y privilegios catalanes, que durante el dominio francés no fueron respeta­dos, pero que el rey de España si que decidió respetar a pesar de todo. Y además, los catalanes vieron y conocieron de cerca como eran los métodos de la monarquía absoluta francesa, nada que ver con la compuesta española de los Austrias, y como sus tropas actuaban de manera similar a la descrita en el actual himno. Pero de esto no habla ningún separatista…
Después de la mutilación de Cataluña, por el Tratado de los Pirineos (1659), las hostilidades con Francia continuaron. En 1665 murió Felipe IV y la Corona pasó a manos de Carlos II, el último Habsburgo de todos conocido por la leyenda, que hace de él, un rey débil y enfermizo. Sin embargo, la decadencia española no fue debida a su persona, sino a políticos mediocres y la política de acoso de Luis XIV de Francia. Durante su reinado se inició una importante etapa de regeneración económica e industrialización, en la que la burguesía cata­lana colaboró activamente. Uno de sus principales miembros, Narciso Feliu de la Penya, escribió que Carlos II era “el mejor rey que ha tenido España”.
Carlos II nombró heredero a Felipe de Anjou, nieto de su hermana Maria Teresa y Luis XIV, el 3 de octubre de 1700 (El mejor heredero, José Fernando de Baviera, murió el año 1699). La decisión, tomada en difíciles circunstancias, afectaba al frágil equilibrio entre las potencias europeas de primer orden (Francia, Inglaterra y Austria).
Sobretodo por el reconocimiento, del rey de Francia Luis XIV, de la posibilidad para su nieto de heredar también el trono francés.
Todo ello motivó la creación de la “Gran Alianza”, en 1701, de Inglaterra, Holanda, Dinamarca, el emperador Leopoldo y los príncipes alemanes y el rey de Prusia (en 1703 se unieron a la alianza Portugal y la Saboya). Esta alianza reclamaba para el hijo segundo del emperador Leopoldo II de Austria, el archiduque Carlos, la corona de España. Así fue éste proclamado en Viena como rey de España, con el nombre de Carlos III.
El nuevo rey de España Felipe V, mientras tanto, fue bien recibido en todas partes, y juró los fueros y constituciones cómo era su obligación de monarca. Carlos III buscó aliados en la península, y los encontró en la corona de Aragón.
El primer ataque contra la nueva monarquía se produjo en Cádiz, que fue saqueada en julio de 1702 por una escuadra anglo-holandesa. La clase dirigente española estaba dividida ante la nueva situación, y la específicamente catalana se fue alineando paulatinamente a la causa del otro pretendiente; el archiduque Carlos de Austria. El porqué de esta actitud hay que buscarlo en el odio del pueblo catalán hacia los franceses, el temor hacia el sistema centralista de Francia y la competencia comercial de los productos del otro lado de los Pirineos. También contó con el punto a favor del alinea­miento con la causa “carlista” de Jorge de Darmstadt, ex Virrey de Cataluña muy querido por las autoridades catalanas. Fue este mismo personaje, por cierto, quien conquistó Gibraltar después de un fallido ataque a Cataluña en agosto de 1704.
El 7 de mayo de 1704 Carlos III desembarcó en Lisboa, mientras los ingleses desembarcaban en Andalucía. Una delegación catalana fue a ver a la reina de Inglaterra, y firmaron un pacto en el que los ingleses se comprometían a defenderlos si se situaban del lado del pretendiente austriaco …
El 25 de agosto de 1705, las tropas del archiduque Carlos desembarcaron en Barcelona iniciando la conquista de Cataluña, que sé fue rindiendo guarnición tras guarnición (de pla­zas escasamente defendidas). En diciembre ya se habia entrega­do toda Cataluña.
Duró el conflicto, en sí, hasta 1711 con alternativas para ambos bandos, y entradas y retiradas de Madrid. Es decir, que las tropas de Carlos III entraron por dos veces en Madrid, con la intención de apoderarse de la monarquía española, de España … ya veis que no era una guerra de separación …
Los miembros de la Gran Alianza empezaban a desear una solución pacífica con los Borbones. La situación interna de Cataluña era muy precaria y el ejército “carlista” estaba desmoralizado y desorganizado.
El 17 de abril de 1711 murio el emperador de Austria y hermano del archiduque Carlos, José I. ¿Y que pasó entonces? Pues que el pretendiente a la Corona española dejó Barcelona para ocupar el trono austriaco y abandonó a Cataluña a su suerte. La Paz de Utrecht dio al traste con las esperanzas de que los fueros catalanes serían respetados por Felipe V, reconocido cómo rey de España por los Aliados el 11 de abril de 1713. El 22 de junio del mismo año se firmó el alto el fuego y comenzó la evacuación de las tropas “carlistas”. Y una vez más, los ingleses dejaron tirados a sus amigos … pero eso sí, se quedaron Menorca (casi un siglo) y Gibraltar, que aún lo tienen.
Las tropas borbónicas empezaron a entrar hasta las zonas no ocupadas todavía.
El día 30 de junio de 1713, se reunió, en Barcelona, la Junta de Brazos para tratar la situación. Ante las pocas seguridades que ofrecía el rey Felipe V de conservar las constituciones catalanas, los Brazos Real y Militar decidieron resistir y el Eclesiastico se abstuvo. Se acordó crear un ejército propio. De esta manera, el 9 de julio de 1713, Barcelona decidió luchar, sola contra todos, por la libertad, hasta el final.
El 25 de julio, un ejército borbónico de 12.000 hombres rodeó Barcelona. Dentro de la ciudad, el comandante de las tropas era Antonio de Villarroel, el cual contaba para resistir con menos de 6.000 hombres. Después de 10 meses de asedio, viendo que no se rendían, comenzaron a bombardear la ciudad. Del 2 al 16 de mayo de 1714, ¡cayeron 12.000 bombas! Las mujeres y los niños establecieron, para huir del bombardeo, un campamento en la playa donde ahora está la Barceloneta. El comandante borbónico, el Duque de Pópoli, ordenó bombardearlo. Pero los generales franceses se negaron a cumplir esa orden …
Viendo que no había manera de rendir la ciudad, el rey de Francia, Luis XIV, envió a uno de sus mejores militares, el mariscal inglés Duque de Berwick. Entonces llegaron a reunir para el asedio contra Barcelona, ​​a 50.000 hombres contra los 5.000 que resistían. De estos que resistían la mayoría eran catalanes, pero también había valencianos, aragoneses y también castellanos … En aquel momento, julio de 1714, las autoridades de la ciudad se volvieron a reunir, y decidieron seguir resistiendo hasta el final.
Y llegó septiembre … el día 11 hubo un asalto terrible, que pudo ser contenido. Fue cuando Rafael de Casanova resultó herido de gravedad. Pero la situación ya era verdaderamente insostenible, así que a las tres de la tarde, Villarroel lanzó una última proclama a la población, que luego os leeré, y poco después una delegación fue a pactar las condiciones de la rendición …
Vayamos por partes. La guerra de sucesión no fue una guerra interna de España, sino un conflicto internacional entre varios países por el dominio de Europa, llena en aquella época de potencias. Representó el nacimiento, por ejemplo, de Inglaterra como potencia marítima.
No fue una guerra entre dos reyes para ver quién mandaba, sino una lucha que podríamos decir ideológica, entre dos concepciones del Estado: por un lado, el Estado tradicional, donde el rey pacta con las Cortes, los nobles y los otros estamentos del pueblo las leyes, la financiación de las guerras, etc, donde cada ciudad o nacionalidad tiene estatutos y leyes propias, participando todos juntos en una unidad común, imperial. Por otro lado, el Estado moderno, totalitario, que quiere otorgar todo el poder al monarca, absoluto, sin intermediarios entre él y los pueblos y clases que integran la nación … la victoria de esta concepción política despótica de todo por el pueblo pero sin el pueblo, abrirá el camino a la Revolución francesa, ya que contiene las ideas que luego le servirán para extenderse por todo el mundo …
Unos españoles, entonces, apostaron por una de estas opciones, y los otros por el otro, y ambos bandos querían, evidentemente, lo mejor para España, en absoluto separarse o algo así … si los nacionalistas han elegido como excusa histórica estos hechos, se debe sobretodo a interpretaciones románticas de finales del siglo XIX, que es cuando aparece el nacionalismo catalán tal como lo conocemos ahora.
Así, la tradición de conmemorar la efeméride se remonta al año 1895, hace sólo un siglo, y en 1901 se empiezan a ofrendar flores a la estatua de Rafael de Casanova por parte de las Asociaciones catalanistas. Antes nunca se había conmemorado.
Rafael de Casanova, el mítico Conseller en cap, herido en los combates del once de septiembre, cuando terminó el conflicto fue a ver al nuevo rey, Felipe V, y le pidió perdón. El rey se lo concedió, y asi pudo seguir viviendo tranquilamente hasta su muerte, en Sant Boi de Llobregat, en el año 1743. Aunque nadie quiere recordar las palabras que dirigió a los combatientes barceloneses: “Señores, hijos y hermanos: hoy es el día en que os tenéis que acordar del valor y las gloriosas acciones que en todos los tiempos ha llevado a cabo nuestra nación. No diga la malicia o la envidia que no somos dignos de ser catalanes e hijos legítimos de nuestros mayores. Para nosotros y para la nación española luchamos. Hoy es el día de morir o vencer. Y no será la primera vez que con gloria inmortal llenará de nuevo esta ciudad defendiendo su rey, la fe de su religión y sus privilegios”. Ahí queda eso…
En cambio, se habla poco, y aquí lo quiero reivindicar, de Bac de Roda. Este militar dirigió una guerra de guerrillas contra los franceses, hasta que fue capturado y ejecutado en noviembre de 1713. De él se dice que en el momento de morir, según una poesía popular, dijo:
No me matan por ser traidor / ni tampoco por ser ningún ladrón / sino porque he querido decir / que viva toda la patria.
Él luchaba por el archiduque, entonces ya sabemos cuál era esta patria…
Otro gran olvidado es Antonio Desvalls, jefe de las fuerzas militares de fuera de Barcelona. Pudo huir a Viena, y en el ejército austriaco luchó contra los turcos que amenazaban a Europa.
Y el otro, más conocido, pero que no tiene ninguna estatua, es el General Moragas. Como principal jefe militar de los enemigos de Felipe V, fue encarcelado, ejecutado a garrote, y después su cuerpo fue descuartizado, y metieron su cabeza dentro de una jaula, que colgaron en una de las puertas de la ciudad de Barcelona, como escarmiento. ¡Estuvo aquella jaula allí colgada durante doce años!
Estos son nuestros héroes, ¡no un burgués que va a pedir perdón a su enemigo!
Sobre el llamado himno nacional de Cataluña … La faceta cultural era muy apreciada por los catalanistas desde sus comienzos. A finales del s. XIX, las veladas poéticas y musicales estaban muy en boga en su entorno y denotaban un gusto muy burgués y elitista. Las composiciones que animaban esos actos sociales eran, naturalmente, en lengua catalana y contrastaban con las preferencias de la mayoria de los catalanes, que abarrotaban las salas de espectáculos donde se representaban zarzuelas.
La reacción del catalanismo, ante esa situación, fue la de “reencontrar” la auténtica música popular catalana ante el avance del castellanismo cultural. En 1891 se creó el “Orfeó Cátala”, y al año siguiente ya se habían “recuperado” algunas canciones. Estas canciones estaban arregladas para canto y piano por el compositor Francisco Alió y asi se divulgaron entre los círculos catalanistas. De esta manera, el canto de origen popular fue retocado, cambiado y deformado a las últimas tendencias musicales de entonces, y adaptado a las versiones catalanistas para los coros y orfeones. La canción popular catalana se tuvo que reinventar.
El himno nacional de Cataluña “Els Segadors” nació de dicho ambiente, de Juegos Flora­les y concursos con premios a las mejores composiciones. De los diversos temas de las convocatorias poético-musicales catalanistas, la estrella era el proyecto de un himno con letra que exaltase y representase a la nacionalidad catalana. Hubo varios intentos sin éxito: en 1892 y 1894 el premio organizado por el “Centre Cátala de Sabadell” quedó desierto y en 1895 el “Orfeó Cátala” premió una poesía titulada “De la térra”, pero no tenia música y por tanto no se podia cantar.
“Els Segadors”, se había incluido en el repertorio de cantos arreglados por el citado Alió y se fue adoptando cómo himno de forma gradual. Primero por los elogios de la prensa catalanista, que lo elogiaba y adjetivaba de himno nacional verdadero y, segundo, porque tanto la letra cómo la música eran de origen tradicional. Se ha de aclarar que el romance de “Els Segadors” sólo era conocido cómo texto escrito, por lo que la música le fue añadida de otra canción popular, concretamente de una canción de siega obscena.
En cuanto a la letra del himno, también fue retocada para que sonase bien con la música, y se le añadió un estribillo que no contenia originalmente.
Uno de los rituales del “Orfeó Cátala” al cerrar sus recitales, era cantar “Els Segadors” al final con el público puesto en pie. Ese fue el paso decisivo para que la canción fuese final­mente aceptada cómo himno por el movimiento catalanista.
El texto de “Els Segadors” hace referencia a las desproporcionadas represalias cornetillas por las tropas castellanas en 1640, que se hallaban en Cataluña por la guerra contra Francia debido a la negativa de las autoridades catalanas de pagar soldados propios. Presenta los hechos cómo un ataque al pueblo de Cataluña y es un texto totalmente parcial y lleno de odio.
Y además, lo mezclan todo: la guerra de secesión con la de Sucesión … hacen un bricolaje nacionalista, sólo apto para convencidos.
De esta manera nosotros, con esta conferencia, hemos querido homenajear a los valientes que decidieron, solos contra todos, después de haber enviado embajadores a La Haya, Viena y Londres pidiendo una ayuda que se les negó … y que como españoles que eran, decidieron salvar lo único que les quedaba: el honor. Y así, Barcelona, la ciudad de Barcelona, ​​tuvo el privilegio de ser el último baluarte de las libertades de España, el ejemplo de lucha por nuestra dignidad de hombres y mujeres libres. Fue una ciudad mártir como tantas otras, porque cuando todos nos abandonan, los españoles siempre hemos demostrado que estamos por encima de las circunstancias, y que no estamos en venta, y que quien quiera robarnos la dignidad, ¡que venga a buscarla si tiene narices!
Ahora, como colofón, os quiero leer la última proclama de los defensores de Barcelona. Que, por cierto, nunca es recordada por los catalanistas o separatistas … Yo ahora, me pondré de pie a leerla, y os pido que hagáis lo mismo.
“Ara ojats, se fa saber á tots generalment, de part dels tres Excms. Comuns, pres lo parer dels Senyors de la Jun­ta de Gobern, personas aso­ciadas, nobles ciutadans, y oficiáls de guerra, que separaradament están impedint lo internarse los enemichs de la ciutat; atès que la deplorable infelicitat de esta ciutat, en que avuy resideix la llibertat de tot lo Principat y de tota España, està exposada al ultim extrèm, de subjectarse à una entera esclavitud.
Notifican, amonestan y exhortan, representant pares de la patria que se afligeixen de la desgracia irreparable que amenaza lo favor é injust encono de las armas galispanas, feta séria reflexió dels estat en que los enemichs del Rey N.S., de nostra llibertad y patria, estant apostats ocupant totas las bretxas, cortaduras, baluarts del Portal Nou, Sta Clara, Llevant y Sta. Eularia.
Se fa saber, que si luego, inmediatament de ohit lo present pregó, tots los naturals, habitants y demés gents habils per las armas no se presentan en las plassas de Junqueras, Born y Plassa de Palacio, à fi de que unidament ab tots los Senyors que representan los Comuns, se poden retxassar los enemichs, fen lo ultim esfors, esperant que Deu misericordiós, millorarará la sort.
Se fa també saber, que essent la esclavitud certa y forsosa, en obligació de sos empleos, explican declaran y protestan als presents, y do­nan testimoni als veniders, de que han executat las últimas exhortacions y esforsos, protestant de tots los mals, ruinas y desolacions que sobrevinguen á nostra comu­na y afligida patria, y extermini de tots los honors y privilegis, quedant esclaus ab los demés enganyats espanyols y tots en esclavitud del domini francés; pero com tot se confia, que tots com verdaders fills de la patria, amants de la llibertat, acu­dirán als llochs senyalats, á fi de derramar gloriosament sa sanch y vida, per son Rey, per son honor, per la patria y per la llibertat de tota Espanya, y finalment los diu y fan á saber, que si despres de una hora de publicat lo pregó, no compareixent gent suficient per executar la idea­da empresa, es forsós precis y necessari fer llamada y demanar capitulació als enemichs, antes de venir la nit, per no exposar á la mes lamentable ruina de la Ciu­tat, per no exposarla á un saco general profanació dels Sants Temples, y sacrifici de noys, donas y personas reli­giosas.
Y pera que á tots sia generalment notori, que ab veu alta, clara é intelligible sia publicat per tots los carrers de la present ciutat.
Donat en la casa de la Excma. Ciutat, residint en lo Portal de S. Antoni, presents los dits senyor Excms. y per­sonas associadas, á 11 de Setembre, á las 3 de la tar­de, de 1714″.
¡Viva España, y viva Cataluña!"

martes, 25 de septiembre de 2012

Fal·làcies dels separatistes


La història està de moda. De Madrid a Barcelona passant per Europa. En efecte, coincidien el dilluns 10 l'entrevista a Madrid al president del govern del PP, Mariano Rajoy, i la nova sèrie de 13 capítols de tve1. sobre la reina de la corona de Castella, Isabel la Catòlica, la qual per cert li va guanyar en audiència. I el dimarts 11 a Barcelona la manifestació de la Diada de Catalunya, exaltant al resistent Casanova com a símbol catalanista històric, quan simplement era partidari del bàndol de l'arxiduc Carles d'Àustria enfront de Felip de Borbó en la Guerra de Successió com a nou rei de les Espanyes. S'obre el nou curs amb la tardor calenta planejada.

Rajoy una vegada més va parlar molt i va dir poc. Si abans de les recents eleccions generals no va reconèixer que anava a baixar els sous i pujar els impostos davant la llarga i profunda crisi econòmica, per obtenir la majoria absoluta pel mer desastre dels de Zapatero, ara davant les eleccions gallegues i basques no concreta les condicions del rescat financer espanyol per la UE. La sèrie sobre Isabel, personatge decisiu i polèmic de la nostra història d'Espanya, astuta i cruel a qui cal entendre en el seu context històric, a part d'algunes escenes de sexe tòpiques, va presentar un argument i escenificació precís, amè i creïble. La història avança cap a una major integració.

A Barcelona com quan l'Estatut anticonstitucional van dir que hi havia 1´5 milions de manifestants (l'empresa professional Lynce -mitjançant fotografies aèries-va demostrar que hi havia 60.000), ara diuen que en la manifestació independentista de la Diada de l'11 de setembre d'aquest 2012 hi havia dos milions. A l'any que ve, per “demostrar” que el “sentiment” independentista creix, tocarà dir que hi havia 2´5 milions, encara que físicament no càpiguen en l'espai disponible mitgmilió de persones. Com aplaudit disbarat convertit en tradició, els radicals van cremar banderes d'Espanya, França i la Unió Europea. Doncs què progres que són aquests “nacionallestos”. Llàstima que no fossin tan llestos per evitar que la Generalitat tingui 42.000 milions d'euros (7 bilions de pessetes) de deute públic acumulat.

Per això ens demanen 5.000 milions d'euros de rescat al conjunt dels espanyols, per poder anar fent mancant liquiditat, a l'Estat espanyol democràtic i plural al que desacrediten, amb l'argument de ser diners seus doncs “Espanya els roba”. Atès que els impostos no els paguen les hectàrees ni les regions, sinó els ciutadans en proporció als seus ingressos i consum, la seva tesi sobre si els catalans paguen més impostos proporcionals que els andalusos, els espolien, significa: si els pobres paguen menys impostos que els rics, els pobres roben als rics. Olé. Quantes més fronteres i reglamentacions posem, més obstacles per al creixement del comerç, l'economia i l'ocupació.

Els governs demagògics i la seva premsa mediàtica (televisions autonòmiques, periòdics tendenciosos, llibres de text…), aquesta que rep subvencions i informació privilegiada a canvi d'adular al poder local i regional, no tenen en la tergiversació històrica prova sinó excusa per a la seva fal·làcia i felonies. Poc importen per a ells el rigor d'explicar com i per què han estat les coses, l'evolució del passat projectat per comprendre el present comú. No els convé que l'opinió pública s'adapti a la realitat històrica. En la seva corrupció intel·lectual, l'opinió publicada pretén que la realitat s'adapti als seus interessos sectaris. Formen una casta social comparable a un càncer personal.


................................

 La historia está de moda. De Madrid a Barcelona pasando por Europa. En efecto, coincidían el lunes 10 la entrevista en Madrid al presidente del gobierno del PP, Mariano Rajoy, y la nueva serie de 13 capítulos de tve1. sobre la reina de la corona de Castilla, Isabel la Católica, la cual por cierto le ganó en audiencia. Y el martes 11 en Barcelona la manifestación de la Diada de Cataluña, exaltando al resistente Casanova como símbolo catalanista histórico, cuando simplemente era partidario del bando del archiduque Carlos de Austria frente a Felipe de Borbón en la Guerra de Sucesión como nuevo rey de las Españas. Se abre el nuevo curso con el otoño caliente planeado.

 Rajoy una vez más habló mucho y dijo poco. Si antes de las recientes elecciones generales no reconoció que iba a bajar los sueldos y subir los impuestos ante la larga y profunda crisis económica, para obtener la mayoría absoluta por el mero desastre de los de Zapatero, ahora ante las elecciones gallegas y vascas no concreta las condiciones del rescate financiero español por la UE. La serie sobre Isabel, personaje decisivo y polémico de nuestra historia de España, astuta y cruel a quien hay que entender en su contexto histórico, aparte de algunas escenas de sexo tópicas, presentó un argumento y escenificación preciso, ameno y creíble. La historia avanza hacia una mayor integración.

En Barcelona como cuando el Estatut anticonstitucional dijeron había 1´5 millones de manifestantes (la empresa profesional Lynce -mediante fotografías aéreas-demostró que había 60.000), ahora dicen que en la manifestación independentista de la Diada del 11 de septiembre de este 2012 había dos millones. Al año que viene, para “demostrar” que el “sentimiento” independentista crece, tocará decir que había 2´5 millones, aunque físicamente no quepan en el espacio disponible medio millón de personas. Como aplaudida patochada convertida en tradición, los radicales quemaron banderas de España, Francia y la Unión Europea. Pues qué progres son tales “nacionalistos”. Lástima que no fueran tan listos para evitar que la Generalitat tenga 42.000 millones de euros (7 billones de pesetas) de deuda pública acumulada.

 Por ello nos piden 5.000 millones de euros de rescate al conjunto de los españoles, para poder ir tirando a falta de liquidez, al Estado español democrático y plural al que desacreditan, con el argumento de ser dinero suyo pues “España les roba”. Dado que los impuestos no los pagan las hectáreas ni las regiones, sino los ciudadanos en proporción a sus ingresos y consumo, su tesis sobre si los catalanes pagan más impuestos proporcionales que los andaluces, les expolian, significa: si los pobres pagan menos impuestos que los ricos, los pobres roban a los ricos. Olé. Cuantas más fronteras y reglamentaciones pongamos, más obstáculos para el crecimiento del comercio, la economía y el empleo.

 Los gobiernos demagógicos y su prensa mediática (televisiones autonómicas, periódicos tendenciosos, libros de texto…), esa que recibe subvenciones e información privilegiada a cambio de adular al poder local y regional, no tienen en la tergiversación histórica prueba sino excusa para su falacia y fechorías. Poco importan para ellos el rigor de explicar cómo y por qué han sido las cosas, la evolución del pasado proyectado para comprender el presente común. No les conviene que la opinión pública se adapte a la realidad histórica. En su corrupción intelectual, la opinión publicada pretende que la realidad se adapte a sus intereses sectarios. Forman una casta social comparable a un cáncer personal.

Fuente: http://comunidades.lne.es/blogs/paco_g_redondo/falacias-7249.html?oauth_comprueba=1&hash_user=2c9ff3ea47cfb52afd034dc6150f15a9