martes, 29 de mayo de 2012

Mafiosos amb deliris religiosos: "Jesús seria clarament independentista", segons l'alcalde de Vic

Nova mostra dels deliris sense fi dels nacionalistes:
 
Vila d'Abadal (UDC) assegura que Jesucrist seria "clarament independentista"
L'alcalde de Vic i candidat a liderar UDC, Josep Maria Vila d'Abadal, ha assegurat aquest divendres que Jesucrist seria "clarament independentista", igual que, en la seva opinió, ho és el monestir benedictí de Montserrat.

En entrevistes a 'Nació Digital', 'El Mundo' i Catalunya Ràdio recollides per Europa Press i després de citar la Doctrina Social de l'Església Catòlica, Vila d'Abadal ha assegurat que Jesús de Natzaret "reconeixeria el dret de les nacions al mateix nivell que les persones per al seu desenvolupament i la seva llibertat".

Segons Vila d'Abadal, UDC ha de tornar a l'esperit dels seus fundadors, que van constituir la formació en 1931, i ha assegurat que tots ells en l'actualitat defensarien la independència de Catalunya i una "confederació amb Europa".

Ha assegurat que veu molt difícil aconseguir un acord amb Josep Antoni Duran perquè hi hagi una única llista al congrés que UDC celebrarà aquest cap de setmana a Sitges (Barcelona), ja que defensen tesis molt diferents.

Ha admès que veu complicat que pugui guanyar el congrés, i que després del conclave, vol constituir un corrent intern, i treballar també per facilitar un "pacte estable" entre CiU i ERC.

La situació actual és greu, ha dit, ja que Catalunya està "en una crisi terrible, amb un Govern en fallida, i la societat reclama solucions".

El seu projecte d'UDC passa per que els democristians siguin la avantguarda: "Des de sempre, l'ideari de Unió és molt més avançat, en matèria nacionalista, que el de CDC. En els 90 érem molt més nacionalistes que ells"; pel que considera que aquest escenari ha de recuperar-se.
 
 
.........................................
 
Una nueva muestra más de los delirios sin fin de los necionanistas:
 
Vila d'Abadal (UDC) asegura que Jesucristo sería "claramente independentista"
El alcalde de Vic y candidato a liderar UDC, Josep Maria Vila d'Abadal, ha asegurado este viernes que Jesucristo sería "claramente independentista", al igual que, en su opinión, lo es el monasterio benedictino de Montserrat.

En entrevistas a 'Nació Digital', 'El Mundo' y Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press y tras citar la Doctrina Social de la Iglesia Católica, Vila d'Abadal ha asegurado que Jesús de Nazaret "reconocería el derecho de las naciones al mismo nivel que las personas para su desarrollo y su libertad".

Según Vila d'Abadal, UDC debe regresar al espíritu de sus fundadores, que constituyeron la formación en 1931, y ha asegurado que todos ellos en la actualidad defenderían la independencia de Catalunya y una "confederación con Europa".

Ha asegurado que ve muy difícil alcanzar un acuerdo con Josep Antoni Duran para que haya una única lista en el congreso que UDC celebrará este fin de semana en Sitges (Barcelona), puesto que defienden tesis muy diferentes.

Ha admitido que ve complicado que pueda ganar el congreso, y que tras el cónclave, quiere constituir una corriente interna, y trabajar también para facilitar un "pacto estable" entre CiU y ERC.

La situación actual es grave, ha dicho, puesto que Catalunya está "en una crisis terrible, con un Govern en bancarrota, y la sociedad reclama soluciones".

Su proyecto de UDC pasa por que los democristianos sean la avanzadilla: "Desde siempre, el ideario de Unió es mucho más adelantado, en materia nacionalista, que el de CDC. En los 90 éramos mucho más nacionalistas que ellos"; por lo que considera que este escenario debe recuperarse.
 

Santiago Espot i Pilar Rahola: el totalitarisme i la hipocresia del separatisme

 
L'Ultra Santiago Espot durant la seva aparició estelar a Telecinco
 
El demagog politic Santiago Espot i la intoxicadora profesional Pilar Rahola varen ser dos dels grans protagonistes del programa 'El Gran Debate' ahir a Telecinco, que va tractar sobre la polémica causada pels incidents durant la final de la Copa del Rey a Madrid. El programa va servir un cop més per a demostrar la intolerancia, hipocresia i totalitarisme (el mateix del que acusen a Espanya) propi del separatisme, per molt que cinícament el recobreixin sota un aura mística de "tolerancia" i "tarannà democrátic".
 
Durant tot el transcurs del programa, les intervencions d'aquests dos personatges de la farándula nacionalista, que sembla ser que no tenen cap càrrec de consciencia per rebre diners per participar en un programa d'una televisió espanyola a pesar de l'odi contra Espanya que destilen a diari, van estar plenes de crítiques al govern de Madrid  per el haver autoritzat una manifestació anti-independentista el mateix dia de la final nomès perque aquesta tinguès un signe contrari al seu, així com al govern espanyol, al que van acusar absurdament de "feixista" per permetre l'existencia de partits amb ideologies contraries al separatisme i defensors de la unitat d'Espanya, fet que obviament és un pecat per a aquesta mena de defensors del Pensament Únic Politicament Correcte.
 
Novament queda demostrada la intolerancia inherent al separatisme polític: s'omplen la boca parlant de "democracia", de "llibertats", però són els primers a demanar la il·legalització dels partits que no comulguen amb el seu radicalisme intolerant. Una idea molt vella: "la democracia es bona, sempre que guanyi qui a mi m'interessa. Si no és així, es que la democracia no funciona".
 
No és el primer cop que aquests dos personatges es treuen la careta i mostren la veritable naturalesa de la seva "ideologia". El señor Espot és famós per aquesta participació seva al programa Catalunya Opina de Canal Català, on davant la intervenció d'un altre contertulià no és capaç d'altre cosa que reaccionar amb ira i exigir-li callar violentament:
 
 
En quant a la senyora Rahola, molt es podría parlar d'ella (ja li dedicarem alguna futura entrada). Serveixi com a exemple de la hipocresía inherent a la condició de separatista aquest famós video on queden ensorrats tots els seus arguments:
 
 
.......................................................................
 
Santiago Espot y Pilar Rahola: la hipocresía y totalitarismo del separatismo al descubierto
 
El Ultra Santiago Espot durante su aparición estelar en Telecirco
 
El demagogo político Santiago Espot y la intoxicadora profesional Pilar Rahola fueron dos de los grandes protagonistas del programa 'El Gran Debate' ayer en Telecinco, que trató sobre la polémica desatada por los incidentes durante la final de la Copa del Rey en Madrid. El programa sirvió una vez más para demostrar la intolerancia, hipocresía y totalitarismo (lo mismo de lo que acusan en España) propio del separatismo, por mucho que cínicamente lo recubran bajo un aura mística de "tolerancia" y "talante democrático".

Durante todo el transcurso del programa, las intervenciones de estos dos personajes de la farándula nacionalista, que parece ser que no tienen ningún cargo de conciencia para recibir dinero por participar en un programa de una televisión española a pesar del odio contra España que destilan a diario, estuvieron llenas de críticas al gobierno de Madrid por el haber autorizado una manifestación anti-independentista el mismo día de la final solo porque esta tuvo un signo contrario al suyo, así como hacia el gobierno español, al que acusaron absurdamente de "fascista" por permitir la existencia de partidos con ideologías contrarias al separatismo y defensores de la unidad de España, hecho que obviamente es un pecado para este tipo de defensores del Pensamiento Único Políticamente Correcto.

Nuevamente queda demostrada la intolerancia inherente al separatismo político: se llenan la boca hablando de "democracia", de "libertades", pero son los primeros en pedir la ilegalización de los partidos que no comulguen con su radicalismo intolerante. Una idea muy vieja: "la democracia es buena, siempre que gane quién a mí me interesa. Si no es así, es que la democracia no funciona".

No es la primera vez que estos dos personajes se sacan la careta y muestran la verdadera naturaleza de su "ideología". El señor Espot es famoso por esta participación suya en el programa Cataluña Opina de Canal Català, donde ante la intervención de otro contertulio no es capaz de otro cosa que reaccionar con ira y exigirle callar violentamente:
 
 
 
 
En en cuanto a la señora Rahola, mucho se podría hablar de ella (ya le dedicaremos alguna futura entrada). Sirva como ejemplo de la hipocresía inherente a la condición de separatista este famoso vídeo donde quedan hundidos todos sus argumentos:
 

Vergonya


Vergonya. Això és el que vaig sentir aquest divendres al contemplar aquesta lamentable escena. Vergonya de ser català. Vergonya de compartir país amb aquesta colla d'energumens incapaços de gaudir d'una celebració esportiva sense ficar pel mig la seva intolerancia i el seu fonamentalisme polític. Vergonya de veure tants compatriotes meus convertits en poc més que zombis programats desprès de tants anys d'adoctrinament polític des de mitjans de comunicació i institucions educatives per part de l'oligarquía mafiosa catalana, que reaccionen com els gossets de Pavlov davant un estímul extern adequat, o com la gent d' Oceanía al veure a Goldstein  a la pantalla durant els 2 minuts d'Odi tal com va descriure Orwell a l'excel·len 1984.

Experiments de condicionament realitzats amb gossos per Pavlov


2 Minuts d'Odi, segons l'adaptació cinematogràfica de 1984. Tracteu de trobar les cinc
diferencies amb el que vam veure divendres per televisió.
 
¿Per qué aquesta horda d'energumens no va reaccionar igual davant Artur Mas, reponsable de totes les retallades que están destruïnt la sanitat i educació públiques a Catalunya, desmantellant de facto l'Estat del Benestar que tants anys de lluita ens va costar obtenir, i que també era a la tribuna gaudint del partit mentre el seu pais continua enfonsant-se en la miseria gracies a l'excel·lent gestió de la seva casta?
 
 
Artur Mas observant el partir al costat del president del Barça Sandro Rossell i l'alcalde de Barcelona Xavier Tries, gràcies als diners que ens treu a tots els catalans per a viure sense fotre brot.
 
Queda clar que la pitada no anaba en contra del rei. Anaba en contra d'Espanya. A aquesta gent els és igual que el rei sigui un lladre, els és igual tots els escándols protagonitzats per la casa Reial. El que els molesta del rei és que es Rei d'Espanya. Si tinguessin un rei català que fos igual de lladre i vividor que el borbò, en lloc de pitar-lo l'aplaudiríen com a bons súbdits submissos que són, igual que fan amb Mas i companyia. El que és va veure el divendres, al igual que en anteriors edicions de la Copa, no era un rebuig a la monarquia, sino un rebuig a Espanya, un insult a la nostra nació i tot el que representa, i un insult a milions d'Espanyols només pel fet d'haver nascut espanyols, i entre ells a tots els catalans que tambè ens sentim espanyols i creiem que sentir-se arrelat a Catalunya i la seva cultura i tradició no té per què excloure el sentir-se part d'una realitat més gran que és Espanya.
 
Vergonya, per tant, d'aquest país d'intolerants i ignorants que són incapaços de comprendre que hi ha gent que no comparteix els seus radicalismes esterils, i que desconeixen les més bàsiques normes d'educació per a viure en una societat civilitzada. Si aques és el futur de Catalunya, que Déu ens agafi confessats.
 
.............................................
 
Vergüenza. Esto es el que sentí este viernes al contemplar esta lamentable escena. Vergüenza de ser catalán. Vergüenza de compartir país con esta pandilla de energumenos incapaces de disfrutar de una celebración deportiva sin meter por el medio su intolerancia y su fundamentalismo político. Vergüenza de ver tantos compatriotas míos convertidos en poco más que zombis programados después de tantos años de adoctrinamiento político desde medios de comunicación e instituciones educativas por parte de la oligarquía mafiosa catalana, que reaccionan como los perritos de Pavlov ante un estímulo externo adecuado, o como la gente de Oceanía al ver a Goldstein a la pantalla durante los 2 minutos de Odio tal como describió Orwell en la excelente 1984.
 
Experimentos de acondicionamiento realizados con perros por Pavlov
 
 

 2 Minutos de Odio, según la adaptación cinematográfica de 1984. Tratad de encontrar las cincodiferencias con el que vimos viernes por televisión.
¿Por qué esta horda de energumenos no reaccionó igual ante Artur Mas, responsable de todos los recortes que están destruyendo la sanidad y educación públicas en Cataluña, desmantelando de facto el Estado del Bienestar que tantos años de lucha nos costó obtener, y que también estaba en la tribuna disfrutando del partido mientras su país continúa hundiéndose en la miseria gracias a la excelente gestión de su casta?
 
Artur Mas observando el partir junto al presidente del Barça Sandro Rossell y el alcalde de Barcelona Xavier Tries, gracias al dinero que nos saca a todos los catalanes para vivir a cuerpo de rey sin dar un palo al agua.
Queda claro que la pitada no iba en contra del rey. Iba en contra de España. A esta gente les da igual que el rey sea un ladrón, les da igual todos los escándos protagonizados por la casa Real. Lo que les molesta del rey es que es Rey de España. Si tuvieran un rey catalán que fuera igual de ladrón y vividor que el borbón, en lugar de pitarle lo aplaudirían como buenos súbditos sumisos que son, igual que hacen con Mas y compañía. Lo que es vio el viernes, al igual que en anteriores ediciones de la Copa, no era un rechazo a la monarquía, sino un rechazo a España, un insulto a nuestra nación y todo el que representa, y un insulto a millones de Españoles sólo por el hecho de haber nacido españoles, y entre ellos a todos los catalanes que también nos sentimos españoles y creemos que sentirse arraigado a Cataluña y su cultura y tradición no tiene por qué excluir el sentirse parte de una realidad más grande que es España.

Vergüenza, por lo tanto, de este país de intolerantes e ignorantes que son incapaces de comprender que hay gente que no comparte sus radicalismos esteriles, y que desconocen las más básicass normas de educación para vivir en una sociedad civilizada. Si este es el futuro de Cataluña, que Dios nos coja confesados.

La final de la Copa de l'Odi

Ha arribat el dia, finalment. Avui, divendres 25 de Maig, l'estadi Vicente Calderón de Madrid tornarà a convertir-se, durant prop més de 90 minuts, en un temple de l'odi i la hispanofobia, on hordes d'intolerants exaltats i radicals totalitaris alliberaràn tots els seus odis, frustracions i complexos, insultant a l'himne de tots els espanyols, un símbol del nostre país que ens representa a tots, i per tant, al insultar-lo ens están insultant a tots. Sens dubte un gest d'una gran "valentía" que ja m'agradaría veure'l fer contra la corrupta oligarquía que porta décades saquejant impunement el nostre país, oprimint al nostre poble i arruinant el nostre futur...
 
Parlavem a l'article que encapçala el blog sobre l'estreta relació que a Catalunya té el futbol amb la política, que han arribat a un punt en el qual resulta francament difícil distinguir l'un de l'altre (un bon exemple es el programa "humorístic"-adoctrinant Crackòvia/Polònia de TV3). El que porta ocurrint els últims díes, i avui veurem, n'és un bon exemple. El que hauría de ser una simple final d'una inocent competició esportiva, ha traspassat la secció dels esports del telenotícies per a convertir-se en el tema principal de les terulies polítiques d'aquest país. Dirigents independentistes que pretenen aprofitar l'event per a organitzar l'enesim dels seus circs separatistes, diputats secesionistes que escalfen l'ambient buscant l'aplaudiment i el vot del seu ramat lobotomitzat, i unes declaracions de la presidenta de la Comunitat de Madrid que han estat presentades como a l'última "agressió feixista espanyolista" contra Catalunya per part dels mitjans al servei de la Casta nacionalista, tot i que la realitat es que en cap pais seriós es tol·leraría un insult als símbols nacionals d'aquesta magnitud. Un cop més, queda clar que els capricis dels separatistes es troben per damunt de qualsevol llei, fins i tot de la de la raó i el sentit comú.
 
No obstant, el més resenyable de l'assumpte es l'escándol provocat per la manifestació patriota que havia estat convocada per al mateix dia, per a respondre a les provocacions dels miles d'energúmens amb barretina que pretenen inundar el Vicente Calderón amb tot el seu odi i la seva bilis. Un grup de patriotes pensaba manifestar-se sota el lema unitari  "Contra el separatisme, una bandera", en una marxa que no ha trigat a ser titllada de "ultradretana" per part dels mitjans (curiós que mai apliquin el mateix calificatiu al separatisme racista, xenófob i totalitari que impera a certes comunitats...), i que va arribar a ser prohibida sota el pretext de "evitar incidents". Tot i que sembla ser que la marxa ha estat finalment legalitzada, el missatge que ens transmet aquest fet és una bona mostra del poder i la influéncia que té la casta independentista a l'Estat espanyol, tot i que segons no deixen de repetir-nos ells mateixos, es Espanya la que els "oprimeix" a ells...Resulta que milers d'energumens sense cap mena d'educació poden passejar-se per una ciutat que no és la seva (ciutat a la que a més odien a mort, així que no s'entén per a que es van a gastar els diners per a viatjar fins allà podent veure el partit des de casa) i convertir-la en un festival de l'odi antiespañol, però un grup de patriotes locals no pot sortir als carrers de la seva propia ciutat per a protestar contra aquest torrent d'odi i intolerància. ¿Qué més hauría de fer la ciutat de Madrid per a respectar el "fet diferencial" d'aquests homínids incivilitzats? ¿Deixar que els ultres violents del FCB arrassin mitja ciutat com tenen per costum fer a Barcelona cada cop que el seu equip guanya alguna cosa?
 
Res nou en realitat. Tot i que als separatistes intelectualoides els encanta menysprear el patriotisme espanyol acusant-lo de ser un "patrioterisme futbolero", no hi ha cap nacionalisme més "futbolero" que el català. A cap país d'Europa es dona una simbiosi tan gran entre nacionalisme i futbol, més própia d'una república bananera sud-americana que del país "modern" i "progresista" que diuen que són. A Catalunya, el futbol, i concretament l'equip de la seva burguesía, l'FCB, és una questió d'Estat, un eix central del delirant discurs nacionalista, que davant la falta d'arguments, no té altra opció que recorrer al visceralisme més primitiu, i en cap lloc és troba visceralisme més primitiu que a les grades d'un estadi de futbol.
 
Exemple de patrioterime populista-futbolero a l'Argentina. ¿És aquest el futur de Catalunya?
 
La final de la Copa del Odio
 
Ha llegado el día, finalmente. Hoy, viernes 25 de Mayo, el estadio Vicente Calderón de Madrid volverá a convertirse, durante cerca de un poco más de 90 minutos, en un templo del odio y la hispanofobia, donde hordas de intolerantes exaltados y radicales totalitarios liberarán  todos sus odios, frustraciones y complejos, insultando al himno de todos los españoles, un símbolo de nuestro país que nos representa a todos, y por lo tanto, al insultarlo nos están insultando a todos. Sin duda un gesto de una gran "valentía" que ya me gustaría verlo hacer contra la corrupta oligarquía que lleva décadas saqueando impunemente nuestro país, oprimiendo en nuestro pueblo y arruinando nuestro futuro...

Hablabamos en artículo que encabeza el blog sobre la estrecha relación que en Cataluña tiene el fútbol con la política, que han llegado a un punto en el cual resulta francamente difícil diferenciar el uno del otro (un buen ejemplo se el programa "humorístico"-adoctrinador Crackòvia/Polonia de Tv3). Lo que lleva ocurriendo los últimos días, y hoy veremos, es un buen ejemplo. Lo que tendría que ser una simple final de una inocente competición deportiva, ha traspasado la sección de deportes del telediario para convertirse en el tema principal de las tertulias políticas de este país. Dirigentes independentistas que pretenden aprovechar el evento para organizar el enésimo de sus circos separatistas, diputados secesionistas que calientan el ambiente buscando el aplauso y el voto de su rebaño lobotomitzado, y unas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid que han sido presentadas como a la última "agresión fascista españolista" contra Cataluña por parte de los medios al servicio de la Casta nacionalista, a pesar de que la realidad es que en ningún país serio se toleraría un insulto a los símbolos nacionales de esta magnitud. Una vez más, queda claro que los caprichos de los separatistas se encuentran por encima de cualquier ley, incluso de la de la razón y el sentido común.

No obstante, lo más reseñable del asunto se el escándalo provocado por la manifestación patriota que había sido convocada para el mismo día, para responder a las provocaciones de los miles de energúmenos con barretina que pretenden inundar el Vicente Calderón con todo su odio y su bilis. Un grupo de patriotas pensaba manifestarse bajo el lema unitario "Contra el separatismo, una bandera", en una marcha que no ha tardado en ser tildada de "ultraderechista" por parte de los medios (curioso que nunca apliquen el mismo término al separatismo racista, xenófobo y totalitario que impera en ciertas comunidades...), y que llegó a ser prohibida bajo el pretexto de "evitar incidentes". A pesar de que parece ser que la marcha ha sido finalmente legalizada, el mensaje que nos transmite este hecho es una buena muestra del poder y la influéncia que tiene la casta independentista al Estado español, a pesar de que según no dejan de repetirnos ellos mismos, es España la que los "oprime" a ellos...Resulta que miles de energúmenos sin ningún tipo de educación pueden pasearse por una ciudad que no es la suya (ciudad a la que además odian a muerte, así que no se entiende para qué se van a gastar el dinero para viajar hasta allá pudiendo ver el partido desde casa) y convertirla en un festival del odio antiespañol, pero un grupo de patriotas locales no puede salir a las calles de su própia ciudad para protestar contra este torrente de odio e intolerancia. ¿Qué más debería de hacer la ciudad de Madrid para respetar el "hecho diferencial" de estos homínidos incivilitzados? ¿Dejar que los ultras violentos del FCB arrasen media ciudad como tienen por costumbre hacer en Barcelona cada vez que su equipo gana algo?

Nada nuevo en realidad. A pesar de que a los separatistas intelectualoides les encanta despreciar el patriotismo español acusándolo de ser un "patrioterismo futbolero", no hay ningún nacionalismo más "futbolero" que el catalán. En ningún país de Europa se da una simbiosis tan grande entre nacionalismo y fútbol, más própia de una república bananera sudamericana que del país "moderno" y "progresista" que dicen que son. En Cataluña, el fútbol, y concretamente el equipo de su burguesía, el FCB, es una cuestión de Estado, un eje central del delirante discurso nacionalista, que ante la falta de argumentos, no tiene otra opción que recorrer al visceralisme más primitivo, y en ningún lugar se encuentra visceralismo más primitivo que en las gradas de un estadio de fútbol.
 
Ejemplo de patrioterismo populista-futbolero en Argentina. ¿Es este el futuro de Cataluña?

La momia, un cop més, es queda en l'accesori: Pujol demana als catalans que no parlin amb immigrants si no es en català

A Pujol li amoïna que els immigrants no utilitzin el català i en canvi dorm com un tronc cada vegada que un Ajuntament controlat pel seu partit aprova la concessió de llicències d'obra i d'obertura de més i més mesquites en tot el territori català.

La qüestió de debat no seria per què els immigrants utilitzen el castellà com a llengua vehicular sinó per què existeix més d'un milió d'immigrants a Catalunya que posen en perill la continuïtat cultural i històrica d'aquesta comunitat. Però una vegada més, els nacionalistes soterren el fonamental del problema (tal vegada per que ells ho han creat) i ressalten no obstant això l'accessori i pintoresc. Com si la utilització del català per part dels immigrants atenués el drama d'una comunitat que està sent islamitzada a marxes forçades, amb la complicitat i el suport dels propis dirigents del partit de Pujol. Al cas últim de Jaume Torramadé, alcalde de Salt, ens remetem.

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol insta als ciutadans a parlar i respondre en català, i no en castellà, a aquells immigrants integrats a Catalunya i que pregunten i opten per aquesta llengua en el seu moment a dia.

En una editorial del Centre d'Estudis Jordi Pujol, lamenta que, malgrat que els immigrants instal·lats a Catalunya es dirigeixin en català correcte a la gent, se'ls respon en castellà “perquè són negres, una mica grocs, una mica foscos o alguna vegada perquè, a més, tenen una mica d'accent”.

No obstant això, Pujol ha emfatitzat que són persones que fa anys que viuen i treballen a Catalunya, que probablement no tornaran als seus països d'origen i que “volen ser i són d'aquí”.

Per això, ha criticat que hi hagi ciutadans de Catalunya de tota la vida que insisteixin a parlar-los en castellà, i es neguin a admetre que puguin ser catalans, quan el que haurien de fer és “agrair el seu esforç i voluntat, la seva opció de ser catalans”.

No fer-ho, segons l'expresident català, és una falta de consideració personal, humana i de consciència de país: “Aquestes persones fan un mal servei a la nostra societat i a la nostra identitat catalana. I al nostre futur col·lectiu”.

Així, ha cridat als ciutadans a ajudar als col·lectius que hagin decidit venir a Catalunya per fer-los sentir “com a casa lingüísticament, socialment i cívicament”.

Per a Pujol, aquesta actitud és necessària si Catalunya vol mantenir la seva identitat com a país i esperit obert i integrador, encara que sigui en condicions polítiques i socials difícils.

I és que, al seu judici, l'acolliment i la integració és fonamental davant l'arribada d'una “molt massiva i molt diversa” nova immigració, destacant així la importància de defensar i aprofundir en la immersió lingüística davant l'intent d'alguns sectors polítics de suprimir-la o deixar-la com a residual.
 
 
.............................
 
La momia, una vez más, se queda en lo accesorio: Pujol pide a los catalanes que no hablen con los inmigrantes si no es en catalán
 
A Pujol le quita el sueño que los inmigrantes no utilicen el catalán y en cambio duerme a pierna suelta cada vez que un Ayuntamiento controlado por su partido aprueba la concesión de licencias de obra y de apertura de más y más mezquitas en todo el territorio catalán.
La cuestión de debate no sería por qué los inmigrantes utilizan el castellano como lengua vehicular sino por qué existe más de un millón de inmigrantes en Cataluña que ponen en peligro la continuidad cultural e histórica de esa comunidad. Pero una vez más, los nacionalistas soterran lo fundamental del problema (tal vez por que ellos lo han creado) y resaltan sin embargo lo accesorio y pintoresco. Como si la utilización del catalán por parte de los inmigrantes atenuara el drama de una comunidad que está siendo islamizada a marchas forzadas, con la complicidad y el apoyo de los propios dirigentes del partido de Pujol. Al caso último de Jaume Torramadé, alcalde de Salt, nos remitimos. 
El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol insta a los ciudadanos a hablar y responder en catalán, y no en castellano, a aquellos inmigrantes integrados en Cataluña y que preguntan y optan por esta lengua en su día a día.
En una editorial del Centro de Estudios Jordi Pujol, lamenta que, pese a que los inmigrantes instalados en Cataluña se dirijan en catalán correcto a la gente, se les responde en castellano “porque son negros, un poco amarillos, un poco oscuros o alguna vez porque, además, tienen un poco de acento”.
Sin embargo, Pujol ha enfatizado que son personas que hace años que viven y trabajan en Cataluña, que probablemente no volverán a sus países de origen y que “quieren ser y son de aquí”.
Por ello, ha criticado que haya ciudadanos de Cataluña de toda la vida que insistan en hablarles en castellano, y se nieguen a admitir que puedan ser catalanes, cuando lo que tendrían que hacer es “agradecer su esfuerzo y voluntad, su opción de ser catalanes”.
No hacerlo, según el expresidente catalán, es una falta de consideración personal, humana y de conciencia de país: “Estas personas hacen un mal servicio a nuestra sociedad y a nuestra identidad catalana. Y a nuestro futuro colectivo”.
Así, ha llamado a los ciudadanos a ayudar a los colectivos que hayan decidido venir a Cataluña para hacerlos sentir “como en casa lingüísticamente, socialmente y cívicamente”.
Para Pujol, esta actitud es necesaria si Cataluña quiere mantener su identidad como país y espíritu abierto e integrador, aunque sea en condiciones políticas y sociales difíciles.
Y es que, a su juicio, la acogida y la integración es fundamental ante la llegada de una “muy masiva y muy diversa” nueva inmigración, destacando así la importancia de defender y ahondar en la inmersión lingüística ante el intento de algunos sectores políticos de suprimirla o dejarla como residual.
 

Detinguts dos alts càrrecs del Govern i de la Diputació per la trama de la ITV

Els detinguts són Josep Tous, coordinador general de la Diputació de Barcelona; Isidre Masalles, sotsdirector general de Seguretat Industrial, i tres empresaris: Ricard Puignou, Sergi Alsina i Sergi Pastor | Margarida Gil, directora del Gabinet jurídic de la Generalitat, ha estat citada a declarar | L'alcalde de Sant Boi declara aquest dilluns en el marc d'aquesta operació

La Guàrdia Civil ha detingut a Barcelona a cinc persones en una operació conjunta amb l'Agència Tributària, que encara segueix oberta, en contra d'una presumpta trama de concessions d'ITV a Catalunya. Dos dels detinguts són càrrecs públics i la resta són empresaris. L'operació està dirigida pel jutjat d'instrucció número 9 de Barcelona i derivaria del denominat caso Campió.

Segons ha pogut saber Lavanguardia.com, els detinguts són Josep Tous, coordinador general de la Diputació de Barcelona; Isidre Masalles, sotsdirector general de Seguretat Industrial de la Generalitat, i tres empresaris: Ricard Puignou (exdirector general de Menta ITV -una escissió de APPlus, Eca ICV), Sergi Alsina i Sergi Pastor (exconseller delegat de APPlus i de Excalestric i actual director general de Uprime Energy -Ficosa-). A més, la directora del Gabinet jurídic de la Generalitat, Margarida Gil, ha estat citada a declarar; i la directora general d'Assumptes contenciosos de la Generalitat, Assumpta Palau, també ha estat citada a declarar, si escau, en qualitat de testimoni.

L'operatiu continua en marxa i als detinguts se'ls acusaria de falsedat documental i tràfic d'influències. Tous va ser nomenat el 6 de març com a relleu de Josep Maria Matas, qui va ser cessat el 24 de febrer, després que la fiscal superior de Catalunya, Teresa Compte, obrís d'ofici una investigació sobre els negocis de l'ex número dos de la Diputació quan era secretari de la Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).

En el marc de la investigació per la trama de les ITV, el jutge d'instrucció número 9 de Barcelona, que ha ordenat el secret del sumari, manté des de fa mesos intervinguts els telèfons de varis dels implicats.

En el marc de l'anomenat cas Campió s'investiga la presumpta concessió de subvencions irregulars a canvi de comissions a càrrecs públics.

L'alcalde de Sant Boi declara aquest dilluns

L'alcalde de Sant Boi de Llobregat, el socialista Jaume Bosch, ha arribat a dos quarts de dotze d'aquest dilluns al Tribunal Suprem, on ha estat citat en qualitat de testimoni pel magistrat José Ramón Soriano, que investiga a l'ex ministre socialista José Blanco per la seva presumpta implicació en l'operació Campió. A la seva entrada en l'alt tribunal, Bosch ha comentat que ha vingut per explicar "el que va passar" i ha negat que es donés tracte de favor per part de l'ex mandatari socialista al vicepresident de Azkar, José Antonio Orozco, en relació amb unes llicències que aquesta empresa va sol·licitar per a unes naus properes a l'aeroport del Prat. "No, no, de cap manera", ha assenyalat de forma taxativa.

La compareixença de Bosch, prevista en principi per al dijous 29 de març, quan està convocada la vaga general, va ser avançada pel magistrat instructor en interès d'evitar les possibles complicacions en transports i comunicacions que puguin derivar-se de l'atur dels treballadors.

En l'exposició raonada que la jutgessa que investiga la trama a Lugo, Estela San José, va remetre al Tribunal Suprem a la fi del passat any s'assenyalava que l'ex ministre podria haver incorregut en possibles delictes de tràfic d'influències i suborn. La magistrada va basar aquesta acusació, amb el beneplàcit de la Fiscalia, en l'existència de nombrosos missatges que Blanco es va enviar amb Orozco sobre les llicències d'una nau en Sant Boi (Barcelona).

....................................

Detenidos dos altos cargos del Govern y de la Diputació por la trama de la ITV

Los detenidos son Josep Tous, coordinador general de la Diputació de Barcelona; Isidre Masalles, subdirector general de Seguridad Industrial, y tres empresarios: Ricard Puignou, Sergi Alsina y Sergi Pastor | Margarida Gil, directora del Gabinete jurídico de la Generalitat, ha sido citada a declarar | El alcalde de Sant Boi declara este lunes en el marco de esta operación

La Guardia Civil ha detenido en Barcelona a cinco personas en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, que aún sigue abierta, en contra de una presunta trama de concesiones de ITV en Catalunya. Dos de los detenidos son cargos públicos y el resto son empresarios. La operación está dirigida por el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona y derivaría del denominado caso Campeón.
Según ha podido saber LaVanguardia.com, los detenidos son Josep Tous, coordinador general de la Diputació de Barcelona; Isidre Masalles, subdirector general de Seguridad Industrial de la Generalitat, y tres empresarios: Ricard Puignou (exdirector general de Menta ITV -una escisión de APPlus, Eca ICV), Sergi Alsina y Sergi Pastor (ex consejero delegado de APPlus y de Excalestric y actual director general de Uprime Energy -Ficosa-). Además, la directora del Gabinete jurídico de la Generalitat, Margarida Gil, ha sido citada a declarar; y la directora general de Asuntos contenciosos de la Generalitat, Assumpta Palau, también ha sido citada a declarar, en su caso, en calidad de testigo.
El operativo continúa en marcha y a los detenidos se les acusaría de falsedad documental y tráfico de influencias. Tous fue nombrado el 6 de marzo como relevo de Josep Maria Matas, quien fue cesado el 24 de febrero, después de que la fiscal superior de Catalunya, Teresa Compte, abriera de oficio una investigación sobre los negocios del ex número dos de la Diputació cuando era secretario de la Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).
En el marco de la investigación por la trama de las ITV, el juez de instrucción número 9 de Barcelona, que ha ordenado el secreto del sumario, mantiene desde hace meses intervenidos los teléfonos de varios de los implicados.
En el marco del llamado caso Campeón se investiga la presunta concesión de subvenciones irregulares a cambio de comisiones a cargos públicos.
El alcalde de Sant Boi declara este lunes
El alcalde de Sant Boi de Llobregat, el socialista Jaume Bosch, ha llegado a las once y media de este lunes al Tribunal Supremo, donde ha sido citado en calidad de testigo por el magistrado José Ramón Soriano, que investiga al ex ministro socialista José Blanco por su presunta implicación en la operación Campeón. A su entrada en el alto tribunal, Bosch ha comentado que ha venido para contar "lo que pasó" y ha negado que se diera trato de favor por parte del ex mandatario socialista al vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco, con relación a unas licencias que esta empresa solicitó para unas naves cercanas al aeropuerto del Prat. "No, no, de ninguna manera", ha señalado de forma tajante.
La comparecencia de Bosch, prevista en principio para el jueves 29 de marzo, cuando está convocada la huelga general, fue adelantada por el magistrado instructor en interés de evitar las posibles complicaciones en transportes y comunicaciones que puedan derivarse del paro de los trabajadores.
En la exposición razonada que la jueza que investiga la trama en Lugo, Estela San José, remitió al Tribunal Supremo a finales del pasado año se señalaba que el ex ministro podría haber incurrido en posibles delitos de tráfico de influencias y cohecho. La magistrada basó dicha acusación, con el beneplácito de la Fiscalía, en la existencia de numerosos mensajes que Blanco se envió con Orozco sobre las licencias de una nave en Sant Boi (Barcelona). 

El puterío y choriceo independentista

Cada causa tiene los líderes que se merece
En el caso del separatismo catalán una puta y un presunto chorizo aficionado a dejarse fotografiar borracho.
Lucia La Piedra es una puta porque puta es la que cobra por tener sexo y eso es lo que hacen las actrices porno, cobrar por tener sexo delante de una cámara, y el Laporta es un presunto chorizo porque ha sido investigado por blanqueo de dinero, por irregularidades en la gestión de Futbol Club Barcelona, y demás un presunto chorizo que se deja fotografiar borracho en caras discotecas.
Estos dos grandes líderes se han juntado, y conocido bíblicamente y viajado juntos a Cuba y apollado mutuamente (permítaseme el chiste de muy mal gusto), y el 25 van a marchar juntos, según el último sueño publicado por la puta dedicado a la marcha separatista que quieren hacer en Madrid.
HABLA (ESCRIBE) EL PUTÓN. (fuente)
‘Me he visto desnuda entre Santiago Espot y Joan Laporta, los dos machos más imponentes que ha parido nuestra Nación, izando una bandera estelada a la cabeza de la manifestación más decisiva’
‘Nos excoltaban diputados de ERC y de Amaiur, y detrás de ellos miles de vascos y catalanes avanzando al compás de la libertad desde Cibeles a la Puerta del Sol’
‘Hemos entrado triunfalmente al Estadio VIcente Calderón y todo el mundo silbaba enseñándole el culo al suegro de Iñaki Urdangarín’
‘Aquesta nit he tingut un somni: Santiago Espot, el Gran Capità de Catalunya, ha convocat una gran marxa sobre Madrid pel 25 de maig. Joan Laporta, el futur president de la República Catalana, ha respost de seguida a la patriòtica crida. M’he vist seminua entre els dos mascles més imponents que ha parit la nostra Nació, brandant una bandera estelada a l’encapçalament de la manifestació independentista més decisiva de la Història.
Ens escortaven els diputats d’ERC i els d’Amaiur i, darrera d’ells centenars; no, milers –milions- de catalans i bascos avançant al compàs de la llibertat des de Cibeles a la Puerta del Sol. Molta gent cantava Els Segadors i l’Himne del Barça (igual que l’himne basc i el de l’Athletic de Bilbao), i també els meus grans èxits: Laporta President, Independència Sexual i Guanyarem la Llibertat.
Després hem entrat triomfalment a l’estadi Vicente Calderón i tothom xiulava mostrant-li el cul descobert al sogre d’Iñaki Urdangarin. Entretant, el bon amic Jimmy Jump ha saltat a la llotja per encastar una barretina a la mare del segon marit de Letizia Ortiz. Hi ha hagut gols i molt espectacle. I el Barça ha tornat a guanyar una altra Copa.
Sí, tot això de moment és un somni. Però el 25 de maig pot ser una realitat. I els que participin en aquesta èpica jornada, podran dir orgullosament als seus fills i néts, ciutadans ja d’un estat català lliure i seguidors del millor club del món: “Sí, jo també hi vaig ser”.
‘Esta noche he tenido un sueño: Santiago Espot, el Gran Capitán de Cataluña, ha convocado una gran marcha sobre Madrid para el 25 de mayo. Joan Laporta, el futuropresidente de la República Catalana, respondió de inmediato a la patriótica llamada. Me he visto semidesnuda entre los dos machos más imponentes que ha parido nuestraNación, blandiendo una bandera estelada en el encabezamiento de la manifestación independentista más decisiva de la Historia.
Nos escoltaban los diputados de ERC y los de Amaiur y, tras ellos cientos, no, miles-millones-de catalanes y vascos avanzando al compás de la libertad desde Cibeles a la Puerta del Sol. Mucha gente cantaba Els Segadors y el Himno del Barça (igual que el himno vasco y el del Athletic de Bilbao), y también mis grandes éxitos:Laporta Presidente, Independencia Sexual y ganar la Libertad.
Después hemos entrado triunfalmente en el estadio Vicente Calderón y todo el mundo silbaba mostrando el culo descubierto al suegro de Iñaki Urdangarin. Entretanto, el buenamigo Jimmy Jump ha saltado al palco para empotrar una barretina a la madre del segundo marido de Letizia Ortiz. Ha habido goles y mucho espectáculo. Y el Barça ha vuelto a ganar otra Copa.
Sí, todo esto de momento es un sueño. Pero el 25 de mayo puede ser una realidad. Y los que participen en esta épica jornada, podrán decir orgullosamente a sus hijos y nietos, ciudadanos ya de un estado catalán libre y seguidores del mejor club del mundo:”Sí, yo también estuve”.
Como catalán jamás he podido rechazar a peores representantes.

A sobre de robar-nos, se'ns riuen a la cara

Sembla ser que el señor López Tena no té suficient amb viure una còmoda vida amb el sou que li paguem tots els espanyols als que ell i la seva casta tant odien (i això que se suposa que és "Espanya" la que "ens roba"...), que a sobre ha de riure-se'ns a la cara, recorrent a l'etern mite victimista de la "Espanya lladre"

López Tena sobre el seu sou 'espanyol': 'Qui roba a un lladre'...

El diputat de Solidaritat (SI), Alfons López Tena, ha estat entrevistat en Els Matins de Tv3, on ha defensat obertament que "a Catalunya no li convé unes eleccions anticipades. Per a què? L'endemà seria el mateix: crisi, Espanya ens segueix robant i el PP té majoria".

El dirigent secessionista no es va mostrar preocupat per les últimes enquestes, que auguren que Solidaritat perdria la seva representació al Parlament. "Les enquestes a Catalunya són un arma de combat. Poden sortir els resultats que el mitjà de comunicació vulgui", va indicar, a més de mostrar-se convençut en aquest sentit que "tindrem molt més de quatre diputats".

També ha dit que "el PP vol ser el partit dels espanyols de Catalunya". Sobre el fet que cobrés quan estava en el Poder Judicial, ho ha justificat perquè "qui roba a un lladre té cent anys de perdó". Quant a les seves 'campanes' en el Parlament, va manifestar que "fer política no és fer de buròcrata. El compromís ho tinc amb el poble de Catalunya, no amb la burocràcia".

...................................
Encima de robarnos, se nos ríen en la cara

Parece ser que el señor López Tena no tiene suficiente con vivir una cómoda vida con el sueldo que le pagamos todos los españoles a los que él y su casta tanto odian (y esto que se supone que es "España" la que "nos roba"...), que encima tiene que reírsenos en la cara, recurriendo al eterno mito victimista de la "España ladrona"

López Tena sobre su sueldo 'español': 'Quien roba a un ladrón'...
El diputado de Solidaritat (SI), Alfons López Tena, ha sido entrevistado en Els Matins de TV3, donde ha defendido abiertamente que "a Catalunya no le conviene unas elecciones anticipadas. ¿Para qué? El día siguiente sería lo mismo: crisis, España nos sigue robando y el PP tiene mayoría".
El dirigente secesionista no se mostró preocupado por las últimas encuestas, que auguran que Solidaritat perdería su representación en el Parlamento. "Las encuestas en Cataluña son un arma de combate. Pueden salir los resultados que el medio de comunicación quiera", indicó, además de mostrarse convencido en este sentido de que "tendremos mucho más de cuatro diputados".

También ha dicho que "el PP quiere ser el partido de los españoles de Cataluña". Sobre el hecho de que cobrara cuando estaba en el Poder Judicial, lo ha justificado porque "quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón". En cuanto a sus 'campanas' en el Parlament, manifestó que "hacer política no es hacer de burócrata. El compromiso lo tengo con el pueblo de Cataluña, no con la burocracia".

Erasme Torrents: Casta mafiosa en el seu màxim esplendor

Fa unes setmanes, va sortir a la llum la següent notícia, que demostra fins a quin punt está corrompuda la Casta política catalana, i fins a on están disposats a arribar per a consevar els seus negocis bruts. Un ex alcalde del partit mafiós per excel·lencia (CIU) acusat de contractar a un sicari per a assassinar el seu successor, amb el qual es trobava enemistat per una recalificació de terrenys. Sembla propi d'un film hollywoodià, però ha passat a Catalunya:

Ajornat fins a juliol el judici al ex-alcalde de Torrelles de Foix per planejar l'assassinat del seu successorErasme Torrents (dreta) darrere una senyera independentista a un acte
del seu partit mafiós

El judici que havia d'iniciar-se aquest dilluns en l'Audiència de Barcelona contra Erasme Torrents, exalcalde de Torrelles de Foix (Alt Penedès) acusat de planejar l'assassinat del seu successor, Salvador Miralles, ha quedat ajornat fins al 16 de juliol. Així ho ha comunicat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que ha precisat a més que el judici tindrà una durada d'una setmana.


El fiscal demanarà 12 anys de presó per a Torrents, i en la banqueta s'asseuran altres sis acusats, entre ells els dos suposats sicaris que havien d'executar el crim però que finalment van abandonar el pla, a pesar que un d'ells havia arribat a comprar un rifle de mira telescòpica a Andorra.

Convergents tots dos, Miralles era el tinent d'alcalde de Torrents al juliol del 2004, quan li va desbancar mitjançant una moció de censura. L'enfrontament entre tots dos va sorgir per la requalificació d'uns terrens propietat de Torrents impulsada per est i tombada pel nou alcalde.
font: http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/aplazado-julio-juicio-exalcalde-torrelles-foix-plan-asesinato-1697522


 .........................................
Hace unas semanas, salió a la luz la siguiente noticia, que demuestra hasta qué punto está corrompida la Casta política catalana, y hasta donde están dispuestos a llegar para consevar sus chanchullos. Un ex alcalde del partido mafioso por excelencia (CIU) acusado de contratar a un sicario para asesinar a su sucesor, con el cual se encontraba enemistado por un quíteme usté esa recalificación. Parece propio de un film hollywoodiense, pero ha pasado en Cataluña

Aplazado hasta julio el juicio al exalcalde de Torrelles de Foix por planear el asesinato de su sucesorErasme Torrents (derecha) tras una bandera separatista en
un acto de su partido mafioso

El juicio que debía iniciarse este lunes en la Audiencia de Barcelona contra Erasme Torrents, exalcalde de Torrelles de Foix (Alt Penedès) acusado de planear el asesinato de su sucesor, Salvador Miralles, ha quedado aplazado hasta el 16 de julio. Así lo ha comunicado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que ha precisado además que el juicio tendrá una duración de una semana.

El fiscal pedirá 12 años de prisión para Torrents, y en el banquillo se sentarán otros seis acusados, entre ellos los dos supuestos sicarios que debían ejecutar el crimen pero que finalmente abandonaron el plan, a pesar de que uno de ellos había llegado a comprar un rifle de mira telescópica en Andorra.
Convergentes ambos, Miralles era el teniente de alcalde de Torrents en julio del 2004, cuando le desbancó mediante una moción de censura. El enfrentamiento entre ambos surgió por la recalificación de unos terrenos propiedad de Torrents impulsada por este y tumbada por el nuevo alcalde.

La Generalitat destina 625.000€ a subvencionar la premsa

Presidència de la Generalitat de Catalunya acaba de fer públiques les subvencions a l'any 2011 destinades a finançar "projectes que fomentin i consolidin l'espai català de comunicació per a empreses periodístiques privades editores de premsa digital".

En total es van repartir 8 subvencions de diferent quantia entre aquelles plataformes d'informació online que utilitzen majoritàriament el domini ".cat". La subvenció més important la va rebre l'editora d'El Periódico de Catalunya per finançar la seva versió digital, per import de 180.000 euros. A continuació figuren les editores dels diaris nacionalistes Avui i El Punt, beneficiàries de 100.000 euros per mantenir la web unificada dels dos periòdics.

També altres empreses privades de comunicació a Catalunya com La Vanguardia, *Europapress i i-noticies van rebre subvencions per aquest motiu, encara que de menor quantia que les abans ressenyades, fins a sumar els gairebé 625.000 euros que els catalans han destinat a aquesta fi al llarg de 2011.


Font:
La Generalitat destina 625.000€ a la prensa
Presidencia de la Generalitat de Cataluña acaba de hacer públicas las subvenciones al año 2011 destinadas a financiar "proyectos que fomenten y consoliden el espacio catalán de comunicación para empresas periodísticas privadas editoras de prensa digital".
En total se repartieron 8 subvenciones de distinta cuantía entre aquellas plataformas de información online que utilizan mayoritariamente el dominio ".cat". La subvención más importante la recibió la editora de El Periódico de Cataluña para financiar su versión digital, por importe de 180.000 euros. A continuación figuran las editoras de los diarios nacionalistas Avui y El Punt, beneficiarias de 100.000 euros para mantener la web unificada de los dos periódicos.

También otras empresas privadas de comunicación en Cataluña como La Vanguardia, Europapress y e-noticies recibieron subvenciones por este motivo, aunque de menor cuantía que las antes reseñadas, hasta sumar los casi 625.000 euros que los catalanes han destinado a este fin a lo largo de 2011.

La Generalitat paga 90.000 euros per a un festival de sardanes a els Alps

Es només una de les vàries centenes de subvencions per exportar la cultura i la llengua catalanes


El departament de Cultura del govern regional de Catalunya, ha fet públiques les subvencions concedides en l'àmbit de la cultura superiors a 3.000 euros, tal com exigeix la normativa vigent en matèria de subvencions públiques.

Les ajudes públiques concedides responen a nombrosos programes culturals finançats pel govern regional presidit per Artur Mas i entre elles trobem saborosos exemples de la forma en què la Generalitat de Catalunya administra els fons públics, a pesar que la seva situació financera és suficientment greu com perquè l'Executiu autonòmic hagi sol·licitat de facto la intervenció del Govern central a través dels famosos Hispabonos.

L'any passat, per posar alguns exemples, el govern català va concedir 95.000 euros per una "Tamborinada", 90.000 euros per a la XIV Trobada Internacional de la Sardana a celebrar a la capital dels Alps francesos, Grenoble, així com diverses ajudes de quantia semblant per exportar també la rica tradició dels Castellers fins i tot a l'altre costat de l'Atlántic. L'executiu d'Artur Mas es va fer càrrec també de les assegurances de vida i responsabilitat civil dels integrants de les agrupacions de castellers que van ser a l'estranger a mostrar el seu art, amb un cost de 299.500 euros.

Una altra partida important de subvencions públiques va tenir com a objectiu la normalització lingüística dels espais civils catalans a través de les seves associacions més senyeres. Associacions Professionals i de promoció de la llengua catalana així com sindicats i patronals han rebut abundants subvencions per promocionar l'ús del català i l'eradicació del castellà en els seus respectius àmbits. És el cas de CCOO (76.000 euros per mantenir el seu "servei lingüístic), UGT (65.000 euros per a un projecte de política lingüística a Catalunya), ÚS (diverses subvencions menors de 5.000 euros per a finalitats similars) o la polèmica associació Omniun Cultural (19.500 euros per pagar als "voluntaris per la llengua").

També les associacions que persegueixen l'eradicació del castellà en els àmbits comercials van ser convenientment subvencionades com l'Associació en Defensa del Etiquetaje en Català, que va trincar 33.000 euros per fomentar, entre altres activitats, la denominada "Viu 24 hores en Català".


Y mentrestant el senyor Mas continúa retallant la sanitat i l'educació...

----------------------------------------------------------------

La Generalidad paga 90.000 euros para un Festival de Sardanas en los Alpes

Es sólo una de las varias centenas de subvenciones para exportar la cultura y la lengua catalanas.


El departamento de Cultura del gobierno regional de Cataluña, ha hecho públicas las subvenciones concedidas en el ámbito de la cultura superiores a 3.000 euros, tal y como exige la normativa vigente en materia de subvenciones públicas.
Las ayudas públicas concedidas responden a numerosos programas culturales financiados por el gobierno regional presidido por Artur Mas y entre ellas encontramos sabrosos ejemplos de la forma en que la Generalidad de Cataluña administra los fondos públicos, a pesar de que su situación financiera es suficientemente grave como para que el Ejecutivo autonómico haya solicitado de facto la intervención del Gobierno central a través de los famosos Hispabonos.
El año pasado, por poner algunos ejemplos, el gobierno catalán concedió 95.000 euros para una "Tamborinada", 90.000 euros para el XIV Encuentro Internacional de la Sardana a celebrar en la capital de los Alpes franceses, Grenoble, así como varias ayudas de cuantía parecida para exportar también la rica tradición de los Castellers incluso al otro lado del Atlántico. El ejecutivo de Artur Mas se hizo cargo también de los seguros de vida y responsabilidad civil de los integrantes de las agrupaciones de castellers que fueron al extranjero a mostrar su arte, con un coste de 299.500 euros.
Otra partida importante de subvenciones públicas tuvo como objetivo la normalización lingüística de los espacios civiles catalanes a través de sus asociaciones más señeras. Asociaciones Profesionales y de promoción de la lengua catalana así como sindicatos y patronales han recibido abundantes subvenciones para promocionar el uso del catalán y la erradicación del castellano en sus respectivos ámbitos. Es el caso de CCOO (76.000 euros para mantener su "servicio lingüístico), UGT (65.000 euros para un proyecto de política lingüística en Cataluña), USO (varias subvenciones menores de 5.000 euros para fines similares) o la polémica asociación Omniun Cultural (19.500 euros para pagar a los "voluntarios por la lengua").
También las asociaciones que persiguen la erradicación del castellano en los ámbitos comerciales fueron convenientemente subvencionadas como la Asociación en Defensa del Etiquetaje en Catalán, que trincó 33.000 euros para fomentar, entre otras actividades, la denominada "Vive 24 horas en Catalán".

Fútbol, política y un poco de historia: el porqué de este blogEste sábado, el Fútbol Club Barcelona, el equipo de un deporte anglosajón lleno de jugadores extranjeros que muchos catalanistas talibanes consideran como una especie de guardián de la "quintaesencia catalana", recibió una humillante derrota a manos de su archienemigo, el Real Madrid, entidad malevola que para muchos es la encarnación de aquella España "fascista" y "opresora" responsable de todos los males de la pobre Cataluña. Durante los próximos días y semanas, la noticia será incesantemente comentada en las clásicas tertulias de los medios nacionalistas, en unos debates que trascenderán del campo meramente deportivo para adentrarse, como tienen costumbre ciertos medios de este país, en el campo del adoctrinamiento político, presentándonos esta estúpida derrota deportiva de una entidad capitalista que no representa a ningún país excepto, quizás, a los paraísos fiscales donde algunos de sus directivos esconden el dinero, como la enésima humillación de "la España opresora y fascista" hacia los pobres catalanes, y acabando sacando a pasear el mito del "expolio fiscal" y hablando sobre la supuesta necesidad que tenemos los catalanes de construir nuestro propio Estado, posiblemente invitando a algún "renombrado economista", como el payaso aquel de las americanas, que de tan "patriota" que es vive en los EE.UU., para demostrarnos indiscutiblemente, utilizando un surtido de gráficos coloreados para que lo pueda entender hasta el más ignorante, cuánto ganaríamos los catalanes si nos separáramos de la España que "nos roba el oro".
Esta historia que os acabo de explicar, por surrealista que parezca, se ha convertido en la realidad cotidiana de Cataluña, donde el falaz discurso independentista se ha vuelto omnipresente. Pero como todo discurso totalitario, no deja de estar basado en mentiras y manipulaciones históricas, fácilmente desmentidas, como ya lo demostró Javier Barraycoa en su excelente Historias ocultadas del nacionalismo catalán. Volviendo al ejemplo del inicio de nuestro artículo, el Real Madrid, equipo al que los medios nacionalistas presentan constantemente como encarnación de la opresión "fascista" española, fue en realidad fundado por los hermanos catalanes Joan y Carles Padrós, empresarios del textil instalados en Madrid. Empleando una retórica nacionalista, el Real Madrid sería, por lo tanto, un equipo más catalán que el supuesto "guardián de la esencia catalana", también llamado Fútbol Club Barcelona, pues dicho equipo fue fundado por el empresario suizo Hans Gamper, y en un principio, era un equipo sólo para extranjeros que no permitía jugar a los catalanes. Una forma excelente de "hacer país", sin duda.

En este mundo en el que fútbol y política acostumbran a mezclarse hasta llegar a un punto en el cual es difícil diferenciar uno del otro, lo que es válido para el fútbol también lo suele ser en el campo de la política. De hecho, esta anécdota que os acabamos de explicar sobre el Barça y el Madrid, podría ser una buena metáfora de la actualidad política en Cataluña: del mismo modo que nos han hecho creer que un equipo extranjero que no permitía jugar a los catalanes es la máxima representación del pueblo catalán, mientras nos enseñan a descargar todo nuestro odio contra un equipo fundado por catalanes que nos presentan como representante de la "España invasora", los catalanes estamos gobernados por una casta mafiosa que se preocupa bastante poco por su pueblo, por mucho que se crea su representante, que a través de sus medios de propaganda se dedica a hacer que descarguemos nuestra rabia contra una oscura entidad que a veces denominan "Madrit", u otras "Castilla", a la cual culpan constantemente de todos los problemas de Cataluña, para que no podamos ver que realmente son ellos los que están saqueando y oprimiendo nuestro pueblo, y destruyendo nuestro futuro.

Esta técnica que acabo de describir no se nueva: todos los regímenes totalitarios, desde el nazismo o el comunismo, hasta el populismo sudamericano (que tiene tantas cosas en común con el catalanismo, tal como analizaremos en futuras entradas) acostumbran a culpar de los problemas del país a una entidad externa, una cabeza de turco, que canaliza la frustración del pueblo para evitar que la enfoquen hacia la casta dirigente. El régimen de la Bandoleritat no podía ser diferente, y utiliza esta táctica a la perfección, tal como se puede comprobar simplemente echando un vistazo a TV3: no importa el programa, ya sea un telediario, ya sea uno de aquellos "ingeniosos" programas de humor suyos. Todos son el mismo espectáculo orweliano de los "2 minutos de odio" contra el enemigo que convenientemente nos señalan.

Otra técnica habitual ente los regímenes totalitarios es la manipulación de la Historia para sus propios intereses. Siguiendo la comparación con Orwell, el independentismo ha sido capaz de reescribir la propia historia de Cataluña con una eficacia que no tiene nada que envidiar del "Ministerio de la Verdad" de 1984. Sirva como pequeño ejemplo la historieta futbolística que comentabamos algo más arriba.

A estas alturas, queda ya explicado el por qué del título del blog. El independentismo nos roba, en efecto. Pero no sólo nos roba nuestro dinero, sino que también nos roba nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad. Este blog es un humilde intento de recuperar las tres últimas, y quien sabe si a la larga la primera...


Bienvenidos al blog, deseo francamente que disfruteis de la lectura, y que sirva para que algunos empezáis a abrir los ojos a la realidad que nos ocultan. Barcelona, 22/04/2012

Artículo publicado en nuestro blog original http://lindependentismeetroba.blogspot.es/1337864201/futbol-politica-y-un-poco-de-historia:-el-porque-de-este-blog/

Futbol, política i una mica d'historia. El perquè d'aquest blogAquest dissabte, el Futbol Club Barcelona, l'equip d'un esport anglosaxó ple de jugadors estrangers que molts catalanistes talibans consideren com a una mena de guardià de la "quintaessencia catalana", va rebre una humiliant derrota a mans del seu arxienemic, el Real Madrid, entitat malèvola que per a molts es l'encarnació d'aquella Espanya "feixista" i "opressora" responsable de tots els mals de la pobre Catalunya. Durant els propers dies i setmanes, la notícia serà incessantment comentada a les clàssiques tertúlies dels mitjans nacionalistes, en uns debats que transcendiran del camp merament esportiu per endinsar-se, com tenen costum certs mitjans d'aquest país, en el camp de l'adoctrinament polític, presentant-nos aquesta estúpida derrota esportiva d'una entitat capitalista que no representa a cap país excepte, potser, als paradisos fiscals on alguns dels seus directius amaguen els diners, com l’enèsima humiliació de "l'Espanya opressora i feixista" vers els pobres catalans, i acabant traient a passejar el mite del "espoli fiscal" i parlant sobre la suposada necessitat que tenim els catalans de construir el nostre propi Estat, possiblement convidant a algun "renombrat economista", com el pallasso aquell de les americanes, que de tan "patriota" que és viu als EUA, per a demostrar-nos indiscutiblement, utilitzant un sortit de gràfics acolorits per a que ho pugui entendre fins el més ignorant, quant guanyaríem els catalans si ens separéssim de la Espanya que "ens roba l'or".

 Aquesta historia que us acabo d'explicar, per surrealista que sembli, s'ha convertit en la realitat quotidiana de Catalunya, on el fal·laç discurs independentista s'ha tornat omnipresent. Però com a tot discurs totalitari, no deixa d'estar basat en mentides i manipulacions històriques, fàcilment desmentides, com ja ho va demostrar Javier Barraycoa al seu excel·lent Historias ocultadas del nacionalismo catalán. Tornant a l'exemple de l'inici del nostre article, el Real Madrid, equip que per els mitjans nacionalistes ens presenten constantment com a encarnació de l'opressió "feixista" espanyola, va ser en realitat fundat pels germans catalans Joan i Carles Padrós, empresaris del tèxtil instal·lats a Madrid. Emprant una retòrica nacionalista, el Real Madrid seria, per tant, un equip més català que el suposat "guardià de l'essència catalana", també anomenat Futbol Club Barcelona, doncs dit equip va ser fundat per l’empresari suïs Hans Gamper, i en un principi, era un equip només per a estrangers que no permetia jugar-hi als catalans. Una forma excel·lent de "fer país", sens dubte.

En aquest món en el que futbol i política acostumen a barrejar-se fins a arribar a un punt en el qual es difícil diferencia un de l'altre, el que es vàlid per al futbol també ho es en el camp de la política. De fet, aquesta anècdota que us acabem d'explicar sobre el Barça i el Madrid, podria ser una bona metàfora de l'actualitat política a Catalunya: de la mateixa manera que ens han fet creure que un equip estranger que no permetia jugar als catalans es la màxima representació del poble català, mentre ens ensenyen a descarregar tot el nostre odi contra un equip fundat per catalans que ens presenten com a representant de la "Espanya invasora", els catalans estem governats per una casta mafiosa la qual es preocupa bastant poc pel seu poble, per molt que se’n cregui la representant, i que a través dels seus mitjans de propaganda es dedica a fer-nos que descarreguem la nostra ràbia contra una obscura entitat que de vegades anomenen "Madrit", o d'altres "Castella", a la qual culpen constantment de tots els problemes de Catalunya, per a que no puguem veure que realment són ells els que estan saquejant i oprimint el nostre poble, i destruint el nostre futur.

Aquesta tècnica que acabo de descriure no es nova: tots els règims totalitaris, des del nazisme o el comunisme, fins al populisme sud-americà (que té tantes coses en comú amb el catalanisme, tal com analitzarem a futures entrades) acostumen a culpar dels problemes del país a una entitat externa, un cap de turc, que canalitza la frustració del poble per a evitar que la enfoquin cap a la casta dirigent. El regim de la Bandoleritat no podia ser diferent, i utilitza aquesta tàctica a la perfecció, tal com es pot comprovar simplement fent una ullada a TV3: no importa el programa, ja sigui un telenotícies, ja sigui un d'aquells "enginyosos" programes d'humor. Tots son el mateix espectacle orwelià dels "2 minuts d'odi" contra l'enemic que convenientment ens assenyalen.

Una altra tècnica habitual ens els règims totalitaris es la manipulació de la Historia per als seus propis interessos. Seguint la comparació amb Orwell, l'independentisme ha estat capaç de reescriure la pròpia historia de Catalunya amb una eficàcia que no té res a envejar al "Ministeri de la Veritat" de 1984. Serveixi com a petit exemple la historieta futbolística que comentaven una mica més amunt.

A aquestes alçades, queda ja explicat el per què del títol del blog. L' independentisme ens roba, en efecte. Però no tan sols ens roba els nostres diners, sinó també ens roba la nostra història, la nostra cultura i la nostra identitat. Aquest blog es un humil intent de recuperar les tres últimes, i qui sap si a la llarga la primera...

Benvinguts al blog, espero francament que gaudiu de la lectura, i que serveixi per a que alguns comenceu a obrir els ulls a la realitat que ens amaguen.

Barcelona, 22/04/2012

Article publicat al nostre blog original: http://lindependentismeetroba.blogspot.es/