martes, 11 de septiembre de 2012

La Generalitat vol pagar la traducció al català dels plets a Madrid


La Generalitat està disposada a assumir el cost de la traducció al català dels plets a Madrid, segons ha dit avui la consellera de Justícia de la Generalitat, Pilar Fernández Morrió, que creu que el Govern té l'obligació de garantir els drets lingüístics dels seus ciutadans

En declaracions a Catalunya Ràdio, la consellera ha assegurat que ja ha parlat d'aquest tema amb el ministre de Justícia, Alberto Ruiz-Gallardón, “perquè la Generalitat té la responsabilitat de garantir als seus ciutadans el dret d'opció quan han d'accedir als tribunals”.

Respecte a les taxes que pretén aplicar la Generalitat als usuaris de determinats serveis de la justícia, Morrió ha manifestat la seva intenció de mantenir-les, al marge de les quals pugui implantar l'Estat.

“Les nostres taxes són autonòmiques perquè són pel suport que la Generalitat dóna a la justícia en matèria de mitjans personals i materials, és a dir, que en aquest àmbit el ministeri no pot posar taxes”, ha dit la consellera.

La consellera de Justícia va anunciar dijous passat que preveu recaptar entre 15 i 20 milions d'euros a l'any amb la imposició de taxes que gravaran amb fins a 120 euros als usuaris per la prestació de determinats serveis de la justícia.

L'endemà, el ministre de Justícia va dir que estava buscant suports per reformar la justícia i crear una nova taxa judicial per als recursos a partir de la segona instància i la introducció d'una presó permanent revisable.

Morrió ha aclarit avui que les taxes de la Generalitat no afectaran als usuaris de la jurisdiccional penal i social, i se centraran en la jurisdiccions contenciosa-admnistrativa i civil, amb el pagament pels serveis d'entre 60 i 120 euros.

Les taxes gravaran la prestació de serveis personals i materials, així com la utilització o aprofitament de béns i drets afectes de l'administració de justícia, ha dit Morrió.
 
 
.................................................
 
 
La Generalitat quiere pagar la traducción al catalán de los pleitos en Madrid
 
La Generalitat está dispuesta a asumir el coste de la traducción al catalán de los pleitos en Madrid, según ha dicho hoy la consellera de Justicia de la Generalitat, Pilar Fernández Bozal, que cree que el Govern tiene la obligación de garantizar los derechos lingüísticos de sus ciudadanos
En declaraciones a Catalunya Ràdio, la consellera ha asegurado que ya ha hablado de este tema con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, “porque la Generalitat tiene la responsabilidad de garantizar a sus ciudadanos el derecho de opción cuando tienen que acceder a los tribunales”.
Respecto a las tasas que pretende aplicar la Generalitat a los usuarios de determinados servicios de la justicia, Bozal ha manifestado su intención de mantenerlas, al margen de las que pueda implantar el Estado.
“Nuestras tasas son autonómicas porque son por el apoyo que la Generalitat da a la justicia en materia de medios personales y materiales, es decir, que en este ámbito el ministerio no puede poner tasas”, ha dicho la consellera.
La consellera de Justicia anunció el pasado jueves que prevé recaudar entre 15 y 20 millones de euros al año con la imposición de tasas que gravarán con hasta 120 euros a los usuarios por la prestación de determinados servicios de la justicia.
Al día siguiente, el ministro de Justicia dijo que estaba buscando apoyos para reformar la justicia y crear una nueva tasa judicial para los recursos a partir de la segunda instancia y la introducción de una prisión permanente revisable.
Bozal ha aclarado hoy que las tasas de la Generalitat no afectarán a los usuarios de la jurisdiccional penal y social, y se centrarán en la jurisdicciones contenciosa-admnistrativa y civil, con el pago por los servicios de entre 60 y 120 euros.
Las tasas gravarán la prestación de servicios personales y materiales, así como la utilización o aprovechamiento de bienes y derechos afectos de la administración de justicia, ha dicho Bozal.
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario