sábado, 6 de octubre de 2012

Mas va atorgar 400.000 euros en ajudes a la fundació de la seva esposa

La Fundació Institut de trastorns alimentaris en la qual participa l'esposa del President, Helena Rakosnik, ha rebut en total 441.109,50 euros.

La Fundació Institut de trastorns alimentaris en la qual participa l'esposa del president de la Generalitat de Catalunya, Helena Rakosnik, ha rebut durant aquest any subvencions a càrrec del Govern regional per valor superior als 400.000 euros. Així s'explicita en el Diari Oficial de la Generalitat amb data del 28 de febrer i de l'11 d'abril de 2012, dates en les quals es dona compte públic tant de les ajudes com de les quanties de les mateixes.

La que concerneix al mes de febrer ascendeix a 266.109,50 euros en concepte de “convenis plurianuals atenció social a persones afectades per drogodependències” i representa la de major quantia.

 
Font: http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/mas-otorgo-400000-euros-ayudas-fundacion-su-esposa-20120925

.......................................

 

Mas otorgó 400.000 euros en ayudas a la fundación de su esposa

La Fundación Instituto de trastornos alimentarios en la que participa la esposa del presidente de la Generalitat de Cataluña, Helena Rakosnik, ha recibido durante este año subvenciones a cargo del Gobierno regional por valor superior a los 400.000 euros. Así se explicita en el Diario Oficial de la Generalitat con fecha del 28 de febrero y del 11 de abril de 2012, fechas en las que se da cuenta pública tanto de las ayudas como de las cuantías de las mismas.
La que atañe al mes de febrero asciende a 266.109,50 euros en concepto de “convenios plurianuales atención social a personas afectadas por drogodependencias” y representa la de mayor cuantía.

No hay comentarios:

Publicar un comentario