sábado, 6 de octubre de 2012

El jutge imputa en l'espoli del Palau a un col•laborador d'Artur Mas i ‘talibà’ de CDC

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) té un altre mal de cap: el jutge Josep Maria Pijuan acaba d'imputar a un dels seus dirigents en el cas Palau. Es tracta de Marc Puig, un dels joves del nucli dur del partit, més conegut com els talibans. Puig va ser director general de Difusió de la Generalitat a l'últim govern de Jordi Pujol.

En el 2003, després de la dimissió de la mà dreta d'Artur Mas, David Madí, per una agra polèmica després de la manipulació d'enquestes oficials, Puig va ser nomenat secretari de Comunicació del Govern fins al final del mandat, al desembre del 2003. A l'any següent, va crear la companyia Emocional Base, que treballava per CiU, per a la Fundació de Convergència i per a la coalició Galeusca, en la qual estava integrada la federació nacionalista.

Puig era una de les persones de confiança de l'actual president de la Generalitat, Artur Mas, i formava part del pinyol de Convergència, al costat d'Oriol Pujol (actual secretari general de CDC), Francesc Homs (portaveu del Govern), Germà Gordó (secretari del Govern) o Felip Puig (conseller d'Interior). En altres paraules, era membre de la guàrdia pretoriana que envoltava al líder convergent i que li va abrigallar en la seva ascensió a la cúpula del partit. En l'actualitat, és director de Comunicació i d'Atenció al Ciutadà a l'Ajuntament de Barcelona, que presideix el convergent Xavier Trias.

El magistrat ha citat ja a declarar a Puig com imputat per al proper 22 d'octubre. Al costat d'ell també està citat Ramon Marc Martí, responsable de l'empresa Publiciutat, una societat la marca de la qual al·ludeix sarcàsticament a la coalició nacionalista. Segons un informe d'Hisenda, la tècnica de desviament de diners en aquests casos és similar a la que també s'havia fet servir en uns altres: els saquejadors confesos del Palau, Fèlix Millet i Jordi Montull, cobraven de l'empresa Ferrovial suposadament el 4% del preu de les obres que el Govern de Jordi Pujol li havia adjudicat. D'aquests diners, passaven una part a les seves butxaques i la resta ho feien arribar a Convergència a través de la fundació CatDem, llavors cridada Fundació Ramon Trias Fargas. Els pagaments es realitzaven de tres maneres diferents: d'una banda podien pagar en efectiu mitjançant un suposat conveni entre ambdues entitats; en segon lloc, realitzaven pagaments en negre als successius tresorers de la Fundació, Carles Torrent, ja mort, i Daniel Osàcar, també imputat i que era, alhora, tresorer de Convergència; i, finalment, pagant les despeses de Convergència. En altres paraules, empreses que tradicionalment feien treballs de repartiment, publicitat o muntatges de mítings per a CDC anaven a cobrar al Palau de la Música.

Per això, el jutge va imposar a Convergència una fiança de gairebé 3,3 milions d'euros el passat mes de juliol, en entendre que aquesta era la quantitat que havia desviat de les arques de la institució musical. Aquest desviament s'havia realitzat a través de les empreses Hispart, Altraforma, Newletter i Letter Graphic. La signa Mail Rent, que controlava diverses d'aquestes societats, va realitzar donacions al partit de 775.000 euros. Segons l'acte judicial, Convergència mantenia una “unitat de caixa” amb la Fundació CatDem i amb una altra trucada Fòrum BCN i que “feia ús espuri de les Fundacions per canalitzar fons, alguns dels quals poguessin tenir procedència il·lícita”.

Però un nou informe d'Hisenda va descobrir les noves empreses que també van poder servir per desviar fons. Emocional Base va facturar 59.975 euros en el 2006 per un suposat treball de ”posicionament de marques”. I Publiciutat va emetre, entre 2006 i 2007, dues factures per una suma total de més de 203.000 euros. El portaveu socialista a l'Ajuntament de Barcelona, Gabriel Colomé, va exigir ahir a l'alcalde de Barcelona explicacions immediates. ”Les acusacions que s'han conegut són molt greus”, va subratllar Colomé


.............................


El juez imputa en el expolio del Palau a un colaborador de Artur Mas y ‘talibán’ de CDC


Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) tiene otro quebradero de cabeza: el juez Josep Maria Pijuan acaba de imputar a uno de sus dirigentes en el caso Palau. Se trata de Marc Puig, uno de los jóvenes del núcleo duro del partido, más conocido como los talibanes. Puig fue director general de Difusión de la Generalitat en el último gobierno de Jordi Pujol.
En el 2003, tras la dimisión de la mano derecha de Artur MasDavid Madí, por una agria polémica tras la manipulación de encuestas oficiales, Puig fue nombrado secretario de Comunicación del Gobierno hasta el final del mandato, en diciembre del 2003. Al año siguiente, creó la compañía Emocional Base, que trabajaba para CiU, para la Fundación de Convergència y para la coalición Galeusca, en la que estaba integrada la federación nacionalista.

Puig era una de las personas de la entera confianza del actual presidente de la Generalitat, Artur Mas, y formaba parte del pinyol (hueso) de Convergència, junto a Oriol Pujol (actual secretario general de CDC), Francesc Homs (portavoz del Gobierno), Germà Gordó (secretario  del Gobierno) o Felip Puig (consejero de Interior). En otras palabras, era miembro de la guardia pretoriana que rodeaba al líder convergente y que le arropó en su ascensión a la cúpula del partido. En la actualidad, es director de Comunicación y de Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de Barcelona, que preside el convergente Xavier Trias.

El magistrado ha citado ya a declarar a Puig como imputado para el próximo 22 de octubre. Junto a él también está citado Ramon Marc Martí, responsable de la empresa Publiciutat, una sociedad cuya marca alude sarcásticamente a la coalición nacionalista. Según un informe de Hacienda, la técnica de desvío de dinero en estos casos es similar a la que también se había hecho servir en otros: los saqueadores confesos del Palau, Fèlix Millet y Jordi Montull, cobraban de la empresa Ferrovial supuestamente el 4% del precio de las obras que el Gobierno de Jordi Pujol le había adjudicado. De ese dinero, pasaban una parte a sus bolsillos y el resto lo hacían llegar a Convergència a través de la fundación CatDem, entonces llamada Fundación Ramon Trias Fargas. Los pagos se realizaban de tres maneras diferentes: por una parte podían pagar en efectivo mediante un supuesto convenio entre ambas entidades; en segundo lugar, realizaban pagos en negro a los sucesivos tesoreros de la Fundación, Carles Torrent, ya fallecido, y Daniel Osàcar, también imputado y que era, a la vez, tesorero de Convergència; y, por último, pagando los gastos de Convergència. En otras palabras, empresas que tradicionalmente hacían trabajos de buzoneo, publicidad o montajes de mítines para CDC  iban a cobrar al Palau de la Música.

Por ello, el juez impuso a Convergència una fianza de casi 3,3 millones de euros el pasado mes de julio, al entender que ésa era la cantidad que había desviado de las arcas de la institución musical. Ese desvío se había realizado a través de las empresas Hispart, Altraforma, Newletter y Letter Graphic. La firma Mail Rent, que controlaba varias de estas sociedades, realizó donaciones al partido de 775.000 euros. Según el auto judicial, Convergència mantenía una “unidad de caja” con la Fundación CatDem y con otra llamada Fòrum BCN y que “hacía uso espurio de las Fundaciones para canalizar fondos, algunos de los cuales pudieran tener procedencia ilícita”.

Pero un nuevo informe de Hacienda descubrió las nuevas empresas que también pudieron servir para desviar fondos. Emocional Base facturó 59.975 euros en el 2006 por un supuesto trabajo de ”posicionamiento de marcas”. Y Publiciutat emitió, entre 2006 y 2007, dos facturas por un monto total de más de 203.000 euros. El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Barcelona, Gabriel Colomé, exigió ayer al alcalde de Barcelona explicaciones inmediatas. ”Las acusaciones que se han conocido son muy graves”, subrayo Colomé.


No hay comentarios:

Publicar un comentario