sábado, 6 de octubre de 2012

Luis de l'Olmo: 'La secessió és una ruïna per a Catalunya i per a Espanya'


El periodista radifònic Luis de l'Olmo, nascut a Ponferrada però resident des de fa 60 anys a Barcelona i un dels símbols de la Transició i de l'enteniment entre els catalans nascuts dins i els que amb el seu esforç han construït la comunitat dins d'Espanya, es va mostrar anit en ‘El Gran Debate’ de Telecinco, davant Jordi González, contrari al procés de secessió iniciat pel nacionalista Artur Mas (CiU) per convertir Espanya en dos estats separats.

“No entenc el que ha dit el president de la Generalitat, això que va a organitzar un referèndum tant si està dins com si està fora de la llei”, va dir per dues vegades en to sarcàstic Luis del Olmo. “Jo crec que el president Mes està molt mal aconsellat”, va afegir.

Luis del Olmo també va comentar que la secessió de Catalunya, convertint Espanya en dos Estats separats per una frontera era alguna cosa que “no vull ni pensar-ho, ni pensar-ho. Espero que s'imposi el sentit comú i es passi aquesta bogeria de la independència” que implicarà “encara més perjudicis a Catalunya, que ha de buscar solucions als seus problemes reals en unió amb els altres pobles d'Espanya. Això va a ser més fàcil i valent”.

Luis de l'Olmo va entrevistar aquesta setmana en el seu espai d'ABC Punt Radio a José Manuel Lara Bosch, president de Planeta, qui va dir que en cas de secessió s'aniria amb les seves empreses editorials -que són bàsicament en castellà- a Madrid, Zaragoza o Conca.

Luis de l'Olmo va continuar: “Jo estic trobant a faltar el que han de dir altres empresaris, que saben que la secessió és una ruïna per a Catalunya i per a Espanya. No crec en una Catalunya independent. Crec en una Catalunya que potser hagués de tenir un pes major a Espanya, amb un tracte fiscal diferent, però sempre units a Espanya”.

Luis de l'Olmo va assenyalar que vol tant a Catalunya com a Espanya “perquè no entenc una sense l'altra, són la mateixa essència”. “Jo estic disposat a morir per Catalunya”, va afegir com a argument contra la secessió de la mateixa, que, al seu judici, la portaria a la ruïna.

“Jo demanaria al president de la Nació, a don Mariano Rajoy, “que es posi una mica de més afecte quan es vegi amb el president de la Generalitat. Per exemple, baixant aquests dos esglaons quan ho rep en La Moncloa, com a senyal d'estar disposat a fer un esforç per resoldre aquest gravíssim problema. Jo em pregunto què va passar en aquestes dues hores de trobada, que es va produir aquesta erosió”.

Luis del Olmo ha estat un dels periodistes que més difusió ha fet de Catalunya. Des dels anys 70 ha parlant des de Barcelona tots els dies a la resta d'Espanya. La seva veu ha ressonat des de Ràdio Joventut, Ràdio Nacional de Espanya, fins a la COPE, Onda Cero i Punt Radio, que ell mateix va fundar. Ha obtingut tots els reconeixements professionals possibles i ha estat objectiu de la banda terrorista ETA en diversos períodes de la seva vida. Ha entrevistat a tots els líders polítics de les últimes quatre dècades i la seva fórmula de ràdio matinal ha servit de model als seus rivals: actualitat informativa, tertúlia, crònica social i entrevistes en profunditat amb personatges de la vida pública.

Altres veus han sortit ja a donar la veu d'alerta sobre ala amenaça secessionista. Per exemple, José Manuel Lara Bosch, president de Planeta; la periodista Mercedes Milá o Xavier Gabriel, l'amo de la 'Bruixa d'Or', l'administració de loteria nacional que més ven a Catalunya i a tota Espanya.

Font: http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/647004/luis-del-olmo-la-secesion-es-una-ruina-para-cataluna-y-para-espana

........................................................

Luis del Olmo: 'La secesión es una ruina para Cataluña y para España'


El periodista radifónico Luis del Olmo, nacido en Ponferrada pero residente desde hace 60 años en Barcelona y uno de los símbolos de la Transición y del entendimiento entre los catalanes nacidos dentro y los que con su esfuerzo han construido la comunidad dentro de España, se montró anoche en ‘El Gran Debate’ de Telecinco, ante Jordi González, contrario al proceso de secesión iniciado por el nacionalista Artur Mas (CiU) para convertir España en dos estados separados.

“No entiendo lo que ha dicho el presidente de la Generalitat, eso de que va a organizar un referéndum tanto si está dentro como si está fuera de la ley”, dijo por dos veces en tono sarcástico Luis dil Olmo. “Yo creo que el presidente Mas está muy mal aconsejado”, añadió.

Luis del Olmo también comentó que la secesión de Cataluña, convirtiendo España en dos Estados separados por una frontera era algo que “no quiero ni pensarlo, ni pensarlo. Espero que se imponga el sentido común y se pase esa locura de la independencia” que acarreará “aún más perjuicios a Cataluña, que debe buscar soluciones a sus problemas reales en unión con los otros pueblos de España. Eso va a ser más fácil y valiente”.

Luis del Olmo entrevistó esta semana en su espacio de ABC Punto Radio a José Manuel Lara Bosch, presidente de Planeta, quien dijo que en caso de secesión se iría con sus empresas editoriales -que son básicamente en castellano- a Madrid, Zaragoza o Cuenca.

Luis del Olmo continuó: “Yo estoy echando de menos lo que tienen que decir otros empresarios, que saben que la secesión es una ruina para Cataluña y para España. No creo en una Cataluña independiente. Creo en una Cataluña que a lo mejor debiera tener un peso mayor en España, con un trato fiscal diferente, pero siempre unidos en España”.

Luis del Olmo señaló que quiere tanto a Cataluña como a España “porque no entiendo una sin la otra, son la misma esencia”. “Yo estoy dispuesto a morir por Cataluña”, añadió como argumento contra la secesión de la misma, que, a su juicio, la llevaría a la ruina.

“Yo pediría al presidente de la Nación, a don Mariano Rajoy, “que se ponga un poco de más cariño cuando se vea con el presidente de la Generalitat. Por ejemplo, bajando esos dos peldaños cuando lo recibe en La Moncloa, como señal de estar dispuesto a hacer un esfuerzo para resolver este gravísimo problema. Yo me pregunto qué pasó en esas dos horas de encuentro, que se produjo esa erosión”.

Luis del Olmo ha sido uno de los periodistas que más difusión ha hecho de Cataluña. Desde los años 70 ha hablando desde Barcelona todos los días al resto de España. Su voz ha resonado desde Radio Juventud, Radio Nacional de España, hasta la COPE, Onda Cero y Punto Radio, que él mismo fundó. Ha obtenido todos los reconocimientos profesionales posibles y ha sido objetivo de la banda terrorista ETA en varios periodos de su vida. Ha entrevistado a todos los líderes políticos de las últimas cuatro décadas y su fórmula de radio matinal ha servido de modelo a sus rivales: actualidad informativa, tertulia, crónica social y entrevistas en profundidad con personajes de la vida pública.

Otras voces han salido ya a dar la voz de alerta sobre ala amenaza secesionista. Por ejemplo, José Manuel Lara Bosch, presidente de Planeta; la periodista Mercedes Milá o Xavier Gabriel, el dueño de la 'Bruixa d'Or', la administración de lotería nacional que más vede en Cataluña y a toda España.

Fuente: http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/647004/luis-del-olmo-la-secesion-es-una-ruina-para-cataluna-y-para-espana

No hay comentarios:

Publicar un comentario