viernes, 5 de octubre de 2012

Artur Mas estudia crear un impost per finançar TV3

La Generalitat vol evitar costi el que costi veure's en l'obligació de privatitzar parcial o totalment el seu hólding de mitjans públics. L'Executiu català és conscient que la seva aportació a l'ens audiovisual que encapçala Tv3 cada vegada és menor, i la seva intenció passa perquè són els contribuents de Catalunya els que sufraguin amb un impost la manutenció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

L'Executiu ha contractat a Deloitte Advocats perquè s'encarregui de “construir l'encaix possible d'una nova via de finançament a través d'una nova figura tributària”. El gabinet d'Artur Mas defensa aquesta mesura –encara per definir– per la dràstica reducció de la subvenció anual que la Generalitat concedeix al seu hólding audiovisual. Entre 2011 i 2012, la seva aportació ha passat de 300 milions a 260 milions d'euros.
 
...................................
 

Artur Mas estudia crear un impuesto para financiar TV3

 
La Generalitat quiere evitar a toda costa verse en la obligación de privatizar parcial o totalmente su hólding de medios públicos. El Ejecutivo catalán es consciente de que su aportación al ente audiovisual que encabeza TV3 cada vez es menor, y su intención pasa porque sean los contribuyentes de Cataluña los que sufraguen con un impuesto la manutención de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).
 
El Ejecutivo ha contratado a Deloitte Abogados para que se encargue de “construir el encaje posible de una nueva vía de financiación a través de una nueva figura tributaria”. El gabinete de Artur Mas defiende esta medida –todavía por definir– por la drástica reducción de la subvención anual que la Generalitat concede a su hólding audiovisual. Entre 2011 y 2012, su aportación ha pasado de 300 millones a 260 millones de euros
 
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario