sábado, 6 de octubre de 2012

El germà de Carod-Rovira s'embutxaca 87.596 euros anuals com a "ambaixador" de CatalunyaI encara hi ha qui diu que estan en contra de la família. El sou d'Apel·les Carod-Rovira com a ambaixador de Catalunya a París (França) s'elevarà a 87.596,86 euros anuals, segons ha reconegut el seu propi germà, Josep Lluís Carod-Rovira, en contestació a una pregunta parlamentària formulada per la portaveu del PP en la Càmera catalana, Carina Mejías.
Apel·les Carod-Rovira, el nomenament del qual com a representant de Catalunya a França es va formalitzar el passat mes de juliol, tindrà rang de "director general", segons informa El Mundo.

"La seva retribució s'ajustarà a les previsions de les lleis actuals, que fixen per a l'exercici 2008 per assignacions (40.210,8 euros), despeses de representació (17.944,82 euros), complement de dificultat tècnica (11.096,94 euros), complement de dedicació (6.351,28 euros) i complement de major responsabilitat (11.993, 02 euros)".

Això indica la resposta parlamentària. Així, la retribució total bruta anual del germà del vicepresident se situarà en 87.596, 86 euros.

Això sí que és una veritable política de família.

Font: http://blogs.periodistadigital.com/politica.php/2008/10/09/carod-rovira-euros-anuales-embajada-fran#.UFuFcQP2V-o.twitter

.................................

El hermano de Carod-Rovira se embolsa 87.596 euros anuales como "embajador" de CataluñaY aún hay quien dice que están en contra de la familia. El sueldo del Apel.les Carod-Rovira como embajador de Cataluña en París (Francia) se elevará a 87.596,86 euros anuales, según ha reconocido su propio hermano, Josep Lluís Carod-Rovira, en contestación a una pregunta parlamentaria formulada por la portavoz del PP en la Cámara catalana, Carina Mejías.

Apel.es Carod-Rovira, cuyo nombramiento como representante de Cataluña en Francia se formalizó el pasado mes de julio, tendrá rango de "director general", según informa El Mundo.

"Su retribución se ajustará a las previsiones de las leyes actuales, que fijan para el ejercicio 2008 por asignaciones (40.210,8 euros), gastos de representación (17.944,82 euros), complemento de dificultad técnica (11.096,94 euros), complemento de dedicación (6.351,28 euros) y complemento de mayor responsabilidad (11.993, 02 euros)".

Ésto indica la respuesta parlamentaria. Así, la retribución total bruta anual del hermano del vicepresidente se situará en 87.596, 86 euros.

Esto sí que es una verdadera política de familia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario