jueves, 21 de junio de 2012

Mentre retalla en Sanitat i Educació, Catalunya gasta 832.000 euros en el lloguer de la seva Delegació a Brussel·les

Mentre retalla en sanitat i serveis socials, el Govern català mantindrà la seva delegacions a l'estranger, malgrat que el ministre d'Exteriors va oferir a les comunitats les infraestructures de l'Estat en l'exterior per estalviar i crear sinergies.

La Generalitat gastarà aquest any un total de 832.260 euros, a raó de 70.000 euros mensuals, en concepte de lloguer de la seva Delegació a Brussel·les, situada en la cèntrica Rue de la Loi coneguda per la ubicació de nombrosos edificis de la UE.

Segons assenyala la Memòria d'Arrendaments i Compres d'Immobles que acompanya als Pressupostos de la Generalitat per 2012, la despesa del lloguer de la seu, de 250 metres quadrats, ha pujat 32.000 euros aquest any respecte a la xifra de 2011.

El Govern va anunciar a principis d'aquest mes que Catalunya mantindrà la seva delegacions a l'estranger malgrat que el ministre d'Exteriors, José Manuel García-Margallo, va oferir a les comunitats les infraestructures de l'Estat en l'exterior per estalviar i crear sinergies.

Artur Mas ha defensat que aquestes delegacions són fonamentals per a la promoció econòmica i cultural de Catalunya en l'exterior, per la qual cosa la Generalitat no pensa suprimir-les malgrat la crisi.

La delegació a Buenos Aires és l'única que s'ha vist afectada per les retallades i el Govern ha decidit clausurar, mentre que manté les de Berlín, Londres, Nova York, Brussel·les i París.

Precisament, el Parlament ha aprovat aquesta setmana una moció –amb els vots de PP i CiU–, segons la qual Catalunya publicarà anualment el cost detallat del funcionament i manteniment de les oficines i delegacions de la Generalitat a l'estranger.

La moció dels populars no reclamava directament clausurar alguna de les delegacions amb les quals explica actualment la Generalitat, i es limitava a plantejar la “reconversió o tancament, si correspon,” de les actuals delegacions a Londres, París i Berlín –sense esmentar la de Nova York ni la de Brussel·les–.

Quatre delegacions a Madrid

L'Executiu català destina a més 730.726 euros al lloguer de tres seus a Madrid, sent la de la Delegació del Govern a la capital espanyola, situada al carrer Alcalá, i el contigu centre cultural els que sumen la major part d'aquesta suma anual per aquest any amb 705.633 euros.

En concret, preveu destinar 443.636 euros al lloguer del centre cultural de la Generalitat a Madrid, de 850 metres quadrats, i 261.997 euros a la seu de la Delegació del Govern, de 689 metres quadrats.

Així mateix, pagarà 5.703 euros en concepte d'aparcament i 19.390 euros en concepte d'un apartament adscrit a la Delegació del Govern a la ciutat madrilenya.
 
 
...........................................
 

Mientras recorta en Sanidad y Educación, Cataluña gasta 832.000 euros en el alquiler de su Delegación en Bruselas

 

Mientras recorta en sanidad y servicios sociales, el Gobierno catalán mantendrá su delegaciones en el extranjero, pese a que el ministro de Exteriores ofreció a las comunidades las infraestructuras del Estado en el exterior para ahorrar y crear sinergias.
La Generalitat gastará este año un total de 832.260 euros, a razón de 70.000 euros mensuales, en concepto de alquiler de su Delegación en Bruselas, situada en la céntrica Rue de la Loi conocida por la ubicación de numerosos edificios de la UE.
Según señala la Memoria de Arrendamientos y Compras de Inmuebles que acompaña a los Presupuestos de la Generalitat para 2012, el gasto del alquiler de la sede, de 250 metros cuadrados, ha subido 32.000 euros este año respecto a la cifra de 2011.
El Govern anunció a principios de este mes que Cataluña mantendrá su delegaciones en el extranjero pese a que el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, ofreció a las comunidades las infraestructuras del Estado en el exterior para ahorrar y crear sinergias.
Artur Mas ha defendido que estas delegaciones son fundamentales para la promoción económica y cultural de Cataluña en el exterior, por lo que la Generalitat no piensa suprimirlas pese a la crisis.
La delegación en Buenos Aires es la única que se ha visto afectada por los recortes y el Govern ha decidido clausurar, mientras que mantiene las de Berlín, Londres, Nueva York, Bruselas y París.
Precisamente, el Parlament ha aprobado esta semana una moción –con los votos de PP y CiU–, según la cual Cataluña publicará anualmente el coste detallado del funcionamiento y mantenimiento de las oficinas y delegaciones de la Generalitat en el extranjero.
La moción de los populares no reclamaba directamente clausurar alguna de las delegaciones con las que cuenta actualmente la Generalitat, y se limitaba a plantear la “reconversión o cierre, si corresponde,” de las actuales delegaciones en Londres, París y Berlín –sin mencionar la de Nueva York ni la de Bruselas–.
Cuatro delegaciones en Madrid
El Ejecutivo catalán destina además 730.726 euros al alquiler de tres sedes en Madrid, siendo la de la Delegación del Govern en la capital española, situada en la calle Alcalá, y el contiguo centro cultural los que suman la mayor parte de esta suma anual para este año con 705.633 euros.
En concreto, prevé destinar 443.636 euros al alquiler del centro cultural de la Generalitat en Madrid, de 850 metros cuadrados, y 261.997 euros a la sede de la Delegación del Govern, de 689 metros cuadrados.
Asimismo, pagará 5.703 euros en concepto de aparcamiento y 19.390 euros en concepto de un apartamento adscrito a la Delegación del Govern en la ciudad madrileña.
 
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario