lunes, 4 de junio de 2012

Imputen a dos alts càrrecs de la fundació de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona

Les obres de l'hospital van tenir un sobrecost de 77 milions

L'ex gerent adjunt, en l'òrbita dels socialistes catalans, va estar cobrant durant els set anys després de deixar el càrrec

 

 

 El titular del Jutjat d'Instrucció número 22 de Barcelona, Juan Emilio Vilá Maig, ha citat a declarar com imputats al fins ara president de la fundació de gestió de l'Hospital de Sant Pablo, Albert Folia, i a l'administrador de torn de la fundació patrimonial del centre per la denúncia de presumptes delictes de frau, malversació de fons i un delicte contra els treballadors.

Així ho assenyala el jutge en l'acte, donat a conèixer aquest dimarts 29 de maig de 2012, en el qual el togat admet la denúncia presentada per l'Associació Professional d'Infermeria (API) a mitjan aquest mes.

A més, la doctora Carmen Pérez també ha denunciat als dos alts càrrecs de la fundació per consentir una "arquitectura fraudulenta" entre les diferents fundacions de l'hospital, al que acusen de pagar nòmines i indemnitzacions irregulars a ex alts càrrecs públics i patrons.

El jutge al·lega presumptes delictes societaris, d'estafa processal i malversació, i es dirigeix al fins ara president del patronat de la fundació i l'administrador de torn de la Molt Il·lustre Administració (MIA), entitat integrada per l' Arquebisbat de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

El text recull part dels objectes d'una denúncia presentada davant l'Oficina Antifrau de Catalunya i s'assenyala l'existència de retribucions econòmiques a patrons i retribucions econòmiques a ex alts càrrecs de la Generalitat dels quals els treballadors assenyalen que es desconeix el treball encomanat.

SOUS PER NO TREBALLAR

A mitjan aquest mes de maig de 2012 es va saber que l'Hospital havia estat pagant durant més de set anys el sou a l'ex gerent adjunt Ricard Gutiérrez Martí (entre 80.000 i 110.000 euros anuals) a pesar que ja no treballava en el centre sanitari. A aquestes quantitats calia sumar una indemnització cobrada en 2011 per valor de 158.569,63 euros, quan finalment es va formalitzar el seu acomiadament.

Gutiérrez Martí, en l'òrbita del PSC, és un pes pesat de la sanitat pública nacional. És vicepresident de l'Organització Mèdica Col·legial (OMC) en representació del Col·legi de Metges de Barcelona i director d'una càtedra en gestió sanitària de la Fundació Doctor Robert, dependent de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). També ha ocupat càrrecs directius en el Ministeri de Sanitat, l'Ajuntament de Barcelona i la Creu Vermella.

En 2001, va ser nomenat mà dreta del llavors gerent de l'Hospital, Joaquim Esperalba, i va deixar les seves funcions a principis de 2004. No obstant això, a l'abril de 2011, representants sindicals van tenir accés al cens de la plantilla i van descobrir que Gutiérrez Martí seguia constant com a "gerent adjunt" amb una antiguitat de 121,55 mesos.

Un mes més tard, després de fer-se pública aquesta irregularitat, va ser acomiadat oficialment, previ pagament de la citada indemnització. La notícia ha generat un profund malestar entre els treballadors de l'Hospital, que al març de 2012 va ser intervingut pel Govern autonòmic per reflotar-lo després d'acumular un forat patrimonial d'entre 18 i 30 milions d'euros i sofrir un important ajust pressupostari i salarial.

SOBRECOST DE 77 MILIONS D'EUROS

No obstant això, els problemes d'un dels hospitals més importants de Barcelona, i de Catalunya, no acaben aquí. Segons ha desvetllat El País, la construcció de les noves instal·lacions (en diversos casos amb contractes adjudicats a dit) de l'Hospital, en marxa des de 2000, parcialment, i a ple rendiment, des de 2009 va suposar un rosari de modificacions, errors i retards el resultat dels quals es resumeix en una xifra: 77 milions d'euros.

La desviació és del 35%, des dels 216 milions previstos fins als 293 milions d'euros, i ja s'acumulaven en 2005. La xifra va caldre contenir-la, però no reduir-la, amb dràstiques mesures de correcció i moderació de despeses, inclòs -segons els informes- l'ús de materials de qualitat inferior a la prevista inicialment per a un hospital en el qual tot va començar en gran.
 
 
...............................
 
 

Imputan a dos altos cargos de la fundación del Hospital de San Pablo de Barcelona

 
Las obras del hospital tuvieron un sobrecoste de 77 millones
 

El ex gerente adjunto, en la órbita de los socialistas catalanes, estuvo cobrando durante los siete años después de dejar el cargo

El titular del Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona, Juan Emilio Vilá Mayo, ha citado a declarar como imputados al hasta ahora presidente de la fundación de gestión del Hospital de San Pablo, Albert Folia, y al administrador de turno de la fundación patrimonial del centro por la denuncia de presuntos delitos de fraude, malversación de fondos y un delito contra los trabajadores.
Así lo señala el juez en el auto, dado a conocer este martes 29 de mayo de 2012, en el que el togado admite la denuncia presentada por la Asociación Profesional de Enfermería (API) a mediados de este mes.
Además, la doctora Carmen Pérez también ha denunciado a los dos altos cargos de la fundación por consentir una "arquitectura fraudulenta" entre las distintas fundaciones del hospital, al que acusan de pagar nóminas e indemnizaciones irregulares a ex altos cargos públicos y patronos.
El juez alega presuntos delitos societarios, de estafa procesal y malversación, y se dirige al hasta ahora presidente del patronato de la fundación y el administrador de turno de la Muy Ilustre Administración (MIA), entidad integrada por el Arzobispado de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalidad de Cataluña.
El texto recoge parte de los objetos de una denuncia presentada ante la Oficina Antifraude de Cataluña y se señala la existencia de retribuciones económicas a patronos y retribuciones económicas a ex altos cargos de la Generalidad de los que los trabajadores señalan que se desconoce el trabajo encomendado.
SUELDOS POR NO TRABAJAR
A mediados de este mes de mayo de 2012 se supo que el Hospital había estado pagando durante más de siete años el sueldo al ex gerente adjunto Ricard Gutiérrez Martí (entre 80.000 y 110.000 euros anuales) a pesar de que ya no trabajaba en el centro sanitario. A estas cantidades había que sumar una indemnización cobrada en 2011 por valor de 158.569,63 euros, cuando finalmente se formalizó su despido.
Gutiérrez Martí, en la órbita del PSC, es un peso pesado de la sanidad pública nacional. Es vicepresidente de la Organización Médica Colegial (OMC) en representación del Colegio de Médicos de Barcelona y director de una cátedra en gestión sanitaria de la Fundación Doctor Robert, dependiente de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). También ha ocupado cargos directivos en el Ministerio de Sanidad, el Ayuntamiento de Barcelona y la Cruz Roja.
En 2001, fue nombrado mano derecha del entonces gerente del Hospital, Joaquim Esperalba, y dejó sus funciones a principios de 2004. Sin embargo, en abril de 2011, representantes sindicales tuvieron acceso al censo de la plantilla y descubrieron que Gutiérrez Martí seguía constando como "gerente adjunto" con una antigüedad de 121,55 meses.
Un mes más tarde, tras hacerse pública esta irregularidad, fue despedido oficialmente, previo pago de la citada indemnización. La noticia ha generado un profundo malestar entre los trabajadores del Hospital, que en marzo de 2012 fue intervenido por el Gobierno autonómico para reflotarlo tras acumular un agujero patrimonial de entre 18 y 30 millones de euros y sufrir un importante ajuste presupuestario y salarial.
SOBRECOSTE DE 77 MILLONES DE EUROS
Sin embargo, los problemas de uno de los hospitales más importantes de Barcelona, y de Cataluña, no acaban aquí. Según ha desvelado El País, la construcción de las nuevas instalaciones (en varios casos con contratos adjudicados a dedo) del Hospital, en marcha desde 2000, parcialmente, y a pleno rendimiento, desde 2009 supuso un rosario de modificaciones, errores y retrasos cuyo resultado se resume en una cifra: 77 millones de euros.
La desviación es del 35%, desde los 216 millones previstos hasta los 293 millones de euros, y ya se acumulaban en 2005. La cifra hubo que contenerla, pero no reducirla, con drásticas medidas de corrección y moderación de gastos, incluido -según los informes- el uso de materiales de calidad inferior a la prevista inicialmente para un hospital en el que todo empezó a lo grande.
 

 

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario