jueves, 21 de junio de 2012

La españofobia els va assecar el cervell: La Generalitat edita una guia que reivindica la identitat islàmica de Catalunya

La Generalitat, juntament amb la Plataforma per la Llengua, edita la guia ‘Salam al català’. Mostra “els vincles històrics que existeixen entre les realitats islàmica i catalana”.

Salam al català, adeu Espanya… Els intents de la Generalitat d'allunyar-se de tot el que tingui a veure amb el nostre país han traspassat ja qualsevol barrera cultural, fins a arribar a la comunitat musulmana.

La Plataforma per la Llengua, entitat independentista subvencionada per la Generalitat, ha publicat una guia que pretén apropar la cultura catalana a l'islam. Volem “mostrar els vincles que històricament hi ha hagut entre ambdues realitats, i apropar la llengua del país a la població musulmana araboparlant”, expliquen des de l'associació.

La guia, denominada Salam al català, editada per la Direcció general d'Assumptes Religiosos, utilitza de “manera gràfica i comprensible”, alguns aspectes de la llengua catalana que poden ser útils per a, per exemple, “veure ampliades les opcions laborals o ampliar la seva xarxa d'amistats”.

I és que, segons el portaveu del Consell Islàmic, Mohammed Halhoul, el català “pot obrir nous horitzons” a les persones musulmanes que han immigrat per aconseguir una bona convivència. Des de la Generalitat, el missatge és independentista i excloent. “El català és, juntament amb l'occità del la Val d'Aran, la llengua oficial i pròpia de Catalunya”, s'explica en la guia.

Segons els seus impulsors, s'han editat 3.000 exemplars de Salam al català, que es repartiran per tota Catalunya en els centres de culte musulmans, les entitats que treballen i els ajuntaments. El llibret s'ha fet en versió bilingüe: àrab i català, però un dels portaveus de la plataforma independentista, Pere Campí, va anunciar que es preveu editar el llibret en les diferents llengües que utilitza la comunitat, el urdú i el amazic.

Font: http://www.alertadigital.com/2012/06/07/la-espanofobia-les-ha-secado-el-cerebro-la-generalitat-edita-una-guia-que-reivindica-la-identidad-islamica-de-cataluna

.....................................La españofobia les secó el cerebro: La Generalitat edita una guía que reivindica la identidad islámica de Cataluña

 
La Generalitat, junto con la Plataforma por la Lengua, edita la guía ‘Salam al català’. Muestra “los vínculos históricos que existen entre las realidades islámica y catalana”.
Salam al català, adeu España… Los intentos de la Generalitat de alejarse de todo lo que tenga que ver con nuestro país han traspasado ya cualquier barrera cultural, hasta llegar a la comunidad musulmana.
La Plataforma por la Lengua, entidad independentista subvencionada por la Generalitat, ha publicado una guía que pretende acercar la cultura catalana al islam. Queremos “mostrar los vínculos que históricamente ha habido entre ambas realidades, y acercar la lengua del país a la población musulmana araboparlante”, explican desde la asociación.
La guía, denominada Salam al català, editada por la Dirección General de Asuntos Religiosos, utiliza de “manera gráfica y comprensible”, algunos aspectos de la lengua catalana que pueden ser útiles para, por ejemplo, “ver ampliadas las opciones laborales o ampliar su red de amistades”.
Y es que, según el portavoz del Consejo Islámico, Mohammed Halhoul, el catalán “puede abrir nuevos horizontes” a las personas musulmanas que han inmigrado para lograr una buena convivencia. Desde la Generalitat, el mensaje es independentista y excluyente. “El catalán es, junto con el occitano del Valle de Arán, la lengua oficial y propia de Cataluña”, se explica en la guía.
Según sus impulsores, se han editado 3.000 ejemplares de Salam al català, que se repartirán por toda Cataluña en los centros de culto musulmanes, las entidades que trabajan y los ayuntamientos. El libreto se ha hecho en versión bilingüe: árabe y catalán, pero uno de los portavoces de la plataforma independentista, Pere Campí, anunció que se prevé editar el libreto en las diferentes lenguas que utiliza la comunidad, el urdú y el amazic.
 
 
 
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario