lunes, 4 de junio de 2012

El que interessa als naSSionalistes

En això gasten els nostres diners els mafiosos secesionistes:
 
La Plataforma Pro Seleccions va rebre 260.400 euros per a ‘actes d'impacte significatiu o rellevància històrica’
 
 

L'entitat privada subvencionada per la Generalitat no va promocionar en públic la xiulada a l'himne nacional de la final de Copa del Rei d'aquest divendres però rep ajudes públiques per a ‘actes d'impacte significatiu o rellevància social i històrica’ que no tenen res a veure amb l'esport. En 2009 va repartir 5.000 xiulets abans de la final de Copa perquè es xiulés l'himne nacional.
 
La Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes ha rebut solament en els últims sis mesos de 2011 subvencions directes de la Generalitat per valor de 260.400 euros per a ‘activitats esportives i actes d'impacte significatiu o rellevància social i històrica’. Així figura en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) d'aquest divendres, en subsidis lliurats pel Consell Català de l'Esport, organisme que depèn directament de la Presidència autonòmica.

Aquest tipus d'ajudes econòmiques de l'Administració autonòmica no tenen un seguiment posterior pel que és impossible saber en què s'ha gastat l'entitat secessionista els diners públics lliurats. Són quantitats que la Generalitat lliura a fons perdut i sense un control preceptiu. Diners que es gasta, en teoria, en aspectes tan genèrics com a ‘actes d'impacte significatiu’.
 
Malgrat que l'associació privada no ha recolzat en públic la polèmica xiulada d'aquest divendres a l'himne nacional en la final de la Copa del Rei, partit disputat entre l'Athletic de Bilbao i el F.C. Barcelona, tampoc s'ha desmarcat de l'acció. És més, en aquest sentit, després de la trobada, en un comunicat, l'entitat ha felicitat a les dues aficions ‘per reivindicar les seleccions esportives nacionals basca i catalana’.

El precedent

No obstant això no és gens desgavellat pensar -en contra del que opina un dels promotors de l'associació, periodista de Tv3 i Onda Cero i reconegut independentista- que aquesta entitat hi hagi mogut, sense promocionar-ho, la xiulada a l'himne nacional del passat divendres en l'Estadi Vicente Calderón. De fet, sí va recolzar l'acte dels congressistes de CiU i PNB en favor de les seleccions autonòmiques un dia abans del partit.

Existeix un precedent. Va ser la final de la Copa del Rei de 2009. Els equips eren els mateixos. L'escenari: València. En aquella ocasió la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes sí va repartir 5.000 xiulets perquè els aficionats al futbol xiulessin l'himne nacional. Amb quins diners es van pagar aquells xiulets? Entra aquest tipus d'acte en l'apartat de ’activitats esportives i actes d'impacte significatiu o rellevància social i històrica’?

Privada subvencionada al 100%


L'entitat reivindicativa, malgrat ser privada, actua com si fos directament un organisme públic de la Generalitat. De fet, es va crear per evitar un conflicte polític permanent de primer ordre entre l'Administració autonòmica i el Govern. És una entitat privada que sobreviu única i exclusivament de les subvencions de la Generalitat de Catalunya i que té com a principal objectiu el reconeixement internacional de les federacions autonòmiques en les diferents modalitats esportives. És el més semblat a un lobby. Però finançat per la Generalitat.

Una entitat polèmica i que ha estat denunciada públicament en diverses ocasions tant per Ciutadans (i l'ex diputat autonòmic d'aquest grup José Domingo) com pel PP, en considerar que és una associació ja no solament que vol trencar la legalitat vigent -les federacions esportives depenen orgànicament del Consell Superior d'Esports- sinó que, a més, ho fa amb una enorme quantitat de diners públics, mai menys d'1,2 milions d'euros per any, entre les partides de 2010, 2009 i 2008.

Una altra forma de subvencionar la secessió esportiva

En paral·lel, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) que sí té caràcter oficial s'ha sumat com a receptora de subvencions públiques per a la ‘projecció internacional’ de les seleccions autonòmiques. Est és un dels objectius de la UFEC, no l'únic, pel qual va rebre en 2010 gairebé 2 milions d'euros de la Generalitat. Aquesta entitat és la que agrupa, gestiona i dirigeix el modus operandi de les federacions per al seu reconeixement internacional.

Els 21 esports -en la seva majoria ultraminoritaris, i no comparteixen competició amb una federació espanyola reconeguda pel CSD- que tenen algun tipus de reconeixement internacional són entre uns altres el futvoley, tamborí, bike trial, touch, fut-tennis, carreres de muntanya, hoquei patins, pitch & putt, korfball, racquetball, culturisme, bitlles, icestock, twirling (majorettes), ball de saló, fistball i rugbi a 13
 
 
 
..................................................
 
Lo que les preocupa a los naZionalistas
 
En esto se gastan nuestro dinero los mafiosos secesionistas:
 

La Plataforma Pro Seleccions recibió 260.400 euros para ‘actos de impacto significativo o relevancia histórica’

 

 

La entidad privada subvencionada por la Generalidad no promocionó en público la pitada al himno nacional de la final de Copa del Rey de este viernes pero recibe ayudas públicas para ‘actos de impacto significativo o relevancia social e histórica’ que no tienen nada que ver con el deporte. En 2009 repartió 5.000 silbatos antes de la final de Copa para que se pitase el himno nacional.
 
La Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes ha recibido solo en los últimos seis meses de 2011 subvenciones directas de la Generalidad por valor de 260.400 euros para ‘actividades deportivas y actos de impacto significativo o relevancia social e histórica’. Así figura en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC) de este viernes, en subsidios entregados por el Consejo Catalán del Deporte, organismo que depende directamente de la Presidencia autonómica.
Este tipo de ayudas económicas de la Administración autonómica no tienen un seguimiento posterior por lo que es imposible saber en qué se ha gastado la entidad secesionista el dinero público entregado. Son cantidades que la Generalidad entrega a fondo perdido y sin un control preceptivo. Dinero que se gasta, en teoría, en aspectos tan genéricos como ‘actos de impacto significativo’.
 
Pese a que la asociación privada no ha respaldado en público la polémica pitada de este viernes al himno nacional en la final de la Copa del Rey, partido disputado entre el Athletic de Bilbao y el F.C. Barcelona, tampoco se ha desmarcado de la acción. Es más, en este sentido, tras el encuentro, en un comunicado, la entidad ha felicitado a las dos aficiones ‘por reivindicar las selecciones deportivas nacionales vasca y catalana’.
 
El precedente
 
Sin embargo no es nada descabellado pensar -en contra de lo que opina uno de los promotores de la asociación, periodista de TV3 y Onda Cero y reconocido independentista- que esta entidad haya movido, sin promocionarlo, la pitada al himno nacional del pasado viernes en el Estadio Vicente Calderón. De hecho, sí apoyó el acto de los congresistas de CiU y PNV en favor de las selecciones autonómicas un día antes del partido.
Existe un precedente. Fue la final de la Copa del Rey de 2009. Los equipos eran los mismos. El escenario: Valencia. En aquella ocasión la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes sí repartió 5.000 silbatos para que los aficionados al fútbol pitasen el himno nacional. ¿Con qué dinero se pagaron aquellos silbatos? ¿Entra este tipo de acto en el apartado de ’actividades deportivas y actos de impacto significativo o relevancia social e histórica’?
 
Privada subvencionada al 100%
 
La entidad reivindicativa, pese a ser privada, actúa como si fuera directamente un organismo público de la Generalidad. De hecho, se creó para evitar un conflicto político permanente de primer orden entre la Administración autonómica y el Gobierno. Es una entidad privada que sobrevive única y exclusivamente de las subvenciones de la Generalidad de Cataluña y que tiene como principal objetivo el reconocimiento internacional de las federaciones autonómicas en las distintas modalidades deportivas. Es lo más parecido a un lobby. Pero financiado por la Generalidad.
Una entidad polémica y que ha sido denunciada públicamente en varias ocasiones tanto por Ciudadanos (y el ex diputado autonómico de este grupo José Domingo) como por el PP, al considerar que es una asociación ya no solo que quiere romper la legalidad vigente -las federaciones deportivas dependen orgánicamente del Consejo Superior de Deportes- sino que, además, lo hace con una enorme cantidad de dinero público, nunca menos de 1,2 millones de euros por año, entre las partidas de 20102009 y 2008.
 
Otra forma de subvencionar la secesión deportiva
 
En paralelo, la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña (UFEC) que sí tiene carácter oficial se ha sumado como receptora de subvenciones públicas para la ‘proyección internacional’ de las selecciones autonómicas. Este es uno de los objetivos de la UFEC, no el único, por el que recibió en 2010 casi 2 millones de euros de la Generalidad. Esta entidad es la que agrupa, gestiona y dirige el modus operandi de las federaciones para su reconocimiento internacional.
Los 21 deportes -en su mayoría ultraminoritarios, y no comparten competición con una federación española reconocida por el CSD- que tienen algún tipo de reconocimiento internacional son entre otros el futvoley, tamborín, bike trial, touch, fut-tenis, carreras de montaña, hockey patines, pitch & putt, korfball, racquetball, culturismo, bolos, icestock, twirling (majorettes), baile de salón, fistball y rugby a 13.
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario