jueves, 21 de junio de 2012

La Generalitat de Catalunya gasta 130.000 euros en la petanca i 55.000 en dardsProsegueix el malbaratament. Segons publica el diari ‘La Gaceta’, les ajudes públiques concedides pel Consell Català de l'Esport durant el tercer trimestre de 2011 superen amb escreix els 18 milions d'euros. Una llista gairebé interminable d'esports que estan subvencionats, en major o menor mesura, pel Govern de Catalunya, dirigit per Artur Mas.

Casos com el de “petanca” -131.476 euros- o “pilota” -136.389 euros- estan més subvencionats que uns altres com, per exemple, el badminton -114.870 euros- que és Olímpic des de Barcelona de 1992. L'atletisme és un dels esports que més s'han subvencionat en el tercer trimestre de 2011, en rebre gairebé un milió d'euros, segons les dades publicades avui pel Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, en aquesta llista de diners públics apareix una molt curiosa: “Transferència a Tv3″, per un valor de 100.000 euros no sent aquesta televisió pública una associació esportiva.

Així mateix, també està subvencionada, a més de totes les associacions esportives hagudes i per haver-hi, la Federació Catalana de Dards amb import de 55.266 euros.
 
 
........................................
 
La Generalidad de Cataluña gasta 130.000 euros en la petanca y 55.000 en dardos
 
Suma y sigue el despilfarro. Según publica el diario ‘La Gaceta’, las ayudas públicas concedidas por el Consejo Catalán del Deporte durante el tercer trimestre de 2011 superan con creces los 18 millones de euros. Una lista casi interminable de deportes que están subvencionados, en mayor o menor medida, por el Gobierno de Cataluña, dirigido por Artur Mas.
Casos como el de “petanca” -131.476 euros- o “pelota” -136.389 euros- están más subvencionados que otros como, por ejemplo, el badminton -114.870 euros- que es Olímpico desde Barcelona de 1992. El atletismo es uno de los deportes que más se han subvencionado en el tercer trimestre de 2011, al recibir casi un millón de euros, según los datos publicados hoy por el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.
Asimismo, en esta lista de dinero público aparece una muy curiosa: “Transferencia a TV3″, por un valor de 100.000 euros no siendo esta televisión pública una asociación deportiva.
Asimismo, también está subvencionada, además de todas las asociaciones deportivas habidas y por haber, la Federación Catalana de Dardos con importe de 55.266 euros. PDF: La subvención catalana al deporte
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario