lunes, 4 de junio de 2012

Destapant la mafia catalana

La policia veu acreditat el finançament irregular de CDC a través del Palau

La investigació sobre el saqueig del Palau de la Música està traient els colors a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Un informe de la policia encarregat pel jutge considera que el partit nacionalista es va finançar irregularment amb els diners que grans empreses adjudicatàries d'obra pública van donar a la Fundació Trias Fargas, afí a CDC.

 

 Donacions a la Trias Fargas i contractes obtinguts

 Després d'analitzar els comptes de la fundació i d'empreses que, suposadament, van realitzar treballs ficticis per al Palau, la policia corrobora una de les tesis de la investigació: a través d'aquestes signatures i amb la mediació dels responsables de la institució musical (Fèlix Millet i Jordi Montull) la constructora Ferrovial va pagar comissions a CDC. Ho va fer, presumptament, a canvi de l'adjudicació d'obres com la Ciutat de la Justícia i la línia 9 del metro.

Ferrovial, detalla el document de la Unitat contra la Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) del Cos Nacional de Policia, va finançar “de forma il·lògica” i amb “ingents” summes de diners les activitats del Palau. A canvi d'una comissió com a intermediaris, Millet i Montull es van encarregar, suposadament, de fer arribar els diners als seus destinataris. L'informe cita als antics tresorers de CDC: Carles Torrent i, després que aquest morís en 2005, Daniel Osácar. En la suposada trama es “van interposar” diverses societats, “a manera de capes de ceba”, per simular que es prestaven serveis
El cas de Ferrovial, assenyala l'informe, “pugues no ser l'únic en el qual s'entrelluca desviament de fons”. L'anàlisi dels comptes de la Trias Fargas —rebatejada com Catdem després de l'escàndol— revela que, entre 2002 i 2008, la fundació va rebre 6,5 milions en concepte de donació de diferents empreses de la construcció (ACS, FCC), el subministrament d'aigües (Cespa, Sorea), la concessió d'autopistes (Abertis) i el sector farmacèutic (Grup Ferrer). Aquestes companyies “molt probablement” participen en concursos i adjudicacions “el resultat de les quals pot estar viciat per aquestes aportacions”.

Les donacions suposen la major part dels diners (65%) que ingressa la fundació. La policia sospita que parteix d'aquesta quantitat va acabar nodrint les arques de Convergència. Cita, per exemple, com el mateix dia en què Bruesa Construccions va fer una donació de 60.000 euros a la Trias Fargas, aquesta va transferir els diners a un compte del partit, com consta en els registres comptables. La resta de fons de la fundació procedeixen de subvencions (33%) i de quotes (2%).

El dictamen destaca l'estret vincle entre fundació i partit, que funcionen sota el principi de “unitat de caixa”. Per aquest motiu hi hagi constants transferències de fons entre tots dos, algunes sota l'empara de “suposats” treballs fets pel partit. Després d'analitzar els comptes, els investigadors conclouen que pot tractar-se d'una “facturació sistemàtica”, que “no guardi relació amb una efectiva i real prestació de serveis”. L'informe conclou, en definitiva, que s'ha fet “un ús espuri de les fundacions per canalitzar fons, alguns dels quals podrien tenir procedència il·lícita”
Existeixen diverses subcontes —grup parlamentari CiU, Federació CiU, Grup Parlamentari Català i Fundació Privada Fòrum BCN, lligada a CDC— que també es nodreixen de les aportacions de la fundació. Entre 2005 i 2008, es van transferir 2,9 milions a una dels comptes, una xifra que “experimenta un augment constant i substancial”.

Els diners es va fer arribar a CDC per diferents senderes. Un d'ells consistia que les empreses emetien factures al Palau per treballs suposadament ficticis. L'import d'aquestes factures coincideix amb les aportacions que el Palau de la Música va fer a la Fundació Trias Fargas, en virtut d'un conveni subscrit per ambdues entitats durant diversos anys. Aquestes relacions són “extraordinàriament sospitoses”, ja que els convenis dels successius anys amb prou feines varien i són un simple “talla i enganxa”.

La policia sospita que parteix dels diners que encara no s'ha localitzat de l'espoli (xifrat en 35 milions) va poder desviar-se a través de les empreses instrumentals. L'informe elaborat per l'administrador concursal de dues proveïdores del Palau, que ho són també de Convergència —New Letter, Letter Graphic i la matriu d'ambdues, Mail Rent— ha llançat llum sobre aquest punt. Aquestes signatures van facturar un milió al Palau per treballs que, segons acredita la investigació, no es van realitzar. Les empreses també van rebre de Convergència, coalicions i entitats afins 1,3 milions per treballs de marketing a domicili, encara que parteix d'aquests diners (775.000 euros) va tornar al partit en forma de donació.
L'administrador concursal denúncia, entre altres irregularitats, que lliuressin 1,3 milions en efectiu a un destinatari “desconegut”, ja que no hi ha rastre documental de les operacions. La policia recull aquest guant i afirma que aquesta i altres partides en metàl·lic apunten a un delicte de blanqueig de capitals. Els investigadors aventuren la hipòtesi que aquests diners, sumat al donatiu de 775.000 euros, va poder suposar uns ingressos de 2,1 milions per a les arques de CDC. I sospiten que l'origen d'aquests diners està en el Palau. Existeix, en tot cas, un “clar nexe” entre les factures de les empreses i els fons desviats al partit.

L'administrador de Mail Rent, Juan Antonio Menchén, va declarar aquest divendres com imputat davant el jutge i el fiscal anticorrupció, Emilio Sánchez-Ulled. Menchén va assegurar que desconeix per què van sortir 1,3 milions de l'empresa i va dir que es va assabentar en ser imputat en la causa pel titular del jutjat d'instrucció número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan. “No portava els temes d'administració, érem cinc socis”.

Menchén va justificar la donació de 775.000 euros perquè calia “fidelitzar” a un bon client com Convergència, que assegurava ingressos i proporcionava gran càrrega de treball. “Vam fer les donacions com una inversió de futur. Potser no guanyàvem tants diners, però tampoc perdíem”, va explicar. New Letter i Letter Graphic han treballat per a altres partits, però no els van fer donacions perquè ni eren clients assidus ni manejaven quantitats tan importants, va afegir.
Entre 2007 i 2009, les empreses filials van cobrar 804.563 euros de CDC per treballs “genèrics”, segons l'informe de l'administrador concursal. Si a aquests se sumen els treballs de màrqueting electoral realitzat per a diverses coalicions electorals lligades a CiU, la xifra total és d'1,3 milions.

El fiscal va inquirir sobre la doble facturació de l'empresa: amb un client “normal”, les factures ronden els 1.000 euros. Amb un client com a CDC, les quantitats són desorbitades i els conceptes, vagues. En el cas dels encàrrecs del Palau, Menchén va sostenir que la diferència s'explica que aquests exigien una major “creativitat”, ja que es tractava de fer enviaments “personalitzats”. Menchén va negar que els treballs anessin ficticis i va assegurar que les empreses van treballar “intensament” per al Palau. Va admetre, no obstant això, que no guarda cap document que justifiqui la seva existència.

Els partits van exigir explicacions a CDC. Jordi Terrades (PSC), va dir que l'informe “va confirmant el triangle Millet-Ferrovial-CDC”.
............................................................................

La policía ve acreditada la financiación irregular de CDC a través del Palau

La investigación sobre el saqueo del Palau de la Música está sacando los colores a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Un informe de la policía encargado por el juez considera que el partido nacionalista se financió irregularmente con el dinero que grandes empresas adjudicatarias de obra pública donaron a la Fundación Trias Fargas, afín a CDC.

Tras analizar las cuentas de la fundación y de empresas que, supuestamente, realizaron trabajos ficticios para el Palau, la policía corrobora una de las tesis de la investigación: a través de esas firmas y con la mediación de los responsables de la institución musical (Fèlix Millet y Jordi Montull) la constructora Ferrovial pagó comisiones a CDC. Lo hizo, presuntamente, a cambio de la adjudicación de obras como la Ciudad de la Justicia y la línea 9 del metro.
Ferrovial, detalla el documento de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, financió “de forma ilógica” y con “ingentes” sumas de dinero las actividades del Palau. A cambio de una comisión como intermediarios, Millet y Montull se encargaron, supuestamente, de hacer llegar el dinero a sus destinatarios. El informe cita a los antiguos tesoreros de CDC: Carles Torrent y, después de que este falleciera en 2005, Daniel Osácar. En la supuesta trama se “interpusieron” diversas sociedades, “a modo de capas de cebolla”, para simular que se prestaban servicios.
El caso de Ferrovial, señala el informe, “puede no ser el único en el que se atisba desvío de fondos”. El análisis de las cuentas de la Trias Fargas —rebautizada como Catdem tras el escándalo— revela que, entre 2002 y 2008, la fundación recibió 6,5 millones en concepto de donación de distintas empresas de la construcción (ACS, FCC), el suministro de aguas (Cespa, Sorea), la concesión de autopistas (Abertis) y el sector farmacéutico (Grupo Ferrer). Esas compañías “muy probablemente” participan en concursos y adjudicaciones “cuyo resultado puede estar viciado por esas aportaciones”.
Las donaciones suponen la mayor parte del dinero (65%) que ingresa la fundación. La policía sospecha que parte de esa cantidad acabó nutriendo las arcas de Convergència. Cita, por ejemplo, cómo el mismo día en que Bruesa Construcciones hizo una donación de 60.000 euros a la Trias Fargas, esta transfirió el dinero a una cuenta del partido, como consta en los registros contables. El resto de fondos de la fundación proceden de subvenciones (33%) y de cuotas (2%).
El dictamen destaca el estrecho vínculo entre fundación y partido, que funcionan bajo el principio de “unidad de caja”. De ahí que haya constantes transferencias de fondos entre ambos, algunas bajo el amparo de “supuestos” trabajos hechos por el partido. Tras analizar las cuentas, los investigadores concluyen que puede tratarse de una “facturación sistemática”, que “no guarde relación con una efectiva y real prestación de servicios”. El informe concluye, en definitiva, que se ha hecho “un uso espurio de las fundaciones para canalizar fondos, algunos de los cuales podrían tener procedencia ilícita”.
Existen diversas subcuentas —grupo parlamentario CiU, Federació CiU, Grup Parlamentari Català y Fundació Privada Fòrum BCN, ligada a CDC— que también se nutren de las aportaciones de la fundación. Entre 2005 y 2008, se transfirieron 2,9 millones a una de las cuentas, una cifra que “experimenta un aumento constante y sustancial”.
El dinero se hizo llegar a CDC por distintos senderos. Uno de ellos consistía en que las empresas emitían facturas al Palau por trabajos supuestamente ficticios. El importe de esas facturas coincide con las aportaciones que el Palau de la Música hizo a la Fundación Trias Fargas, en virtud de un convenio suscrito por ambas entidades durante varios años. Esas relaciones son “extraordinariamente sospechosas”, ya que los convenios de los sucesivos años apenas varían y son un simple “corta y pega”.
La policía sospecha que parte del dinero que aún no se ha localizado del expolio (cifrado en 35 millones) pudo desviarse a través de las empresas instrumentales. El informe elaborado por el administrador concursal de dos proveedoras del Palau, que lo son también de Convergència —New Letter, Letter Graphic y la matriz de ambas, Mail Rent— ha arrojado luz sobre ese punto. Esas firmas facturaron un millón al Palau por trabajos que, según acredita la investigación, no se realizaron. Las empresas también recibieron de Convergència, coaliciones y entidades afines 1,3 millones por trabajos de buzoneo, aunque parte de ese dinero (775.000 euros) regresó al partido en forma de donación.
El administrador concursal denuncia, entre otras irregularidades, que entregasen 1,3 millones en efectivo a un destinatario “desconocido”, ya que no hay rastro documental de las operaciones. La policía recoge ese guante y afirma que esa y otras partidas en metálico apuntan a un delito de blanqueo de capitales. Los investigadores aventuran la hipótesis de que ese dinero, sumado al donativo de 775.000 euros, pudo suponer unos ingresos de 2,1 millones para las arcas de CDC. Y sospechan que el origen de ese dinero está en el Palau. Existe, en todo caso, un “claro nexo” entre las facturas de las empresas y los fondos desviados al partido.
El administrador de Mail Rent, Juan Antonio Menchén, declaró este viernes como imputado ante el juez y el fiscal anticorrupción, Emilio Sánchez-Ulled. Menchén aseguró que desconoce por qué salieron 1,3 millones de la empresa y dijo que se enteró al ser imputado en la causa por el titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan. “No llevaba los temas de administración, éramos cinco socios”.
Menchén justificó la donación de 775.000 euros porque había que “fidelizar” a un buen cliente como Convergència, que aseguraba ingresos y proporcionaba gran carga de trabajo. “Hicimos las donaciones como una inversión de futuro. Quizá no ganábamos tanto dinero, pero tampoco perdíamos”, explicó. New Letter y Letter Graphic han trabajado para otros partidos, pero no les hicieron donaciones porque ni eran clientes asiduos ni manejaban cantidades tan importantes, añadió.
Entre 2007 y 2009, las empresas filiales cobraron 804.563 euros de CDC por trabajos “genéricos”, según el informe del administrador concursal. Si a estos se suman los trabajos de marketing electoral realizado para diversas coaliciones electorales ligadas a CiU, la cifra total es de 1,3 millones.
El fiscal inquirió sobre la doble facturación de la empresa: con un cliente “normal”, las facturas rondan los 1.000 euros. Con un cliente como CDC, las cantidades son desorbitadas y los conceptos, vagos. En el caso de los encargos del Palau, Menchén sostuvo que la diferencia se explica en que estos exigían una mayor “creatividad”, ya que se trataba de hacer envíos “personalizados”. Menchén negó que los trabajos fueran ficticios y aseguró que las empresas trabajaron “intensamente” para el Palau. Admitió, sin embargo, que no guarda ningún documento que justifique su existencia.
Los partidos exigieron explicaciones a CDC. Jordi Terrades (PSC), dijo que el informe “va confirmando el triángulo Millet-Ferrovial-CDC”.

No hay comentarios:

Publicar un comentario