martes, 29 de mayo de 2012

La Generalitat destina 625.000€ a subvencionar la premsa

Presidència de la Generalitat de Catalunya acaba de fer públiques les subvencions a l'any 2011 destinades a finançar "projectes que fomentin i consolidin l'espai català de comunicació per a empreses periodístiques privades editores de premsa digital".

En total es van repartir 8 subvencions de diferent quantia entre aquelles plataformes d'informació online que utilitzen majoritàriament el domini ".cat". La subvenció més important la va rebre l'editora d'El Periódico de Catalunya per finançar la seva versió digital, per import de 180.000 euros. A continuació figuren les editores dels diaris nacionalistes Avui i El Punt, beneficiàries de 100.000 euros per mantenir la web unificada dels dos periòdics.

També altres empreses privades de comunicació a Catalunya com La Vanguardia, *Europapress i i-noticies van rebre subvencions per aquest motiu, encara que de menor quantia que les abans ressenyades, fins a sumar els gairebé 625.000 euros que els catalans han destinat a aquesta fi al llarg de 2011.


Font:
La Generalitat destina 625.000€ a la prensa
Presidencia de la Generalitat de Cataluña acaba de hacer públicas las subvenciones al año 2011 destinadas a financiar "proyectos que fomenten y consoliden el espacio catalán de comunicación para empresas periodísticas privadas editoras de prensa digital".
En total se repartieron 8 subvenciones de distinta cuantía entre aquellas plataformas de información online que utilizan mayoritariamente el dominio ".cat". La subvención más importante la recibió la editora de El Periódico de Cataluña para financiar su versión digital, por importe de 180.000 euros. A continuación figuran las editoras de los diarios nacionalistas Avui y El Punt, beneficiarias de 100.000 euros para mantener la web unificada de los dos periódicos.

También otras empresas privadas de comunicación en Cataluña como La Vanguardia, Europapress y e-noticies recibieron subvenciones por este motivo, aunque de menor cuantía que las antes reseñadas, hasta sumar los casi 625.000 euros que los catalanes han destinado a este fin a lo largo de 2011.

No hay comentarios:

Publicar un comentario